08 Wrz 2016

Warsztaty dotyczące otwartego dostępu w sektorze publicznym w obszarze nauki, kultury, dziedzictwa narodowego i administracji

W dniu 17 października 2016r. eksperci ICM prowadzą warsztaty organizowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa, Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju. Warsztaty skierowane są do potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Programu Polska Cyfrowa.

Szkolenie dotyczy otwartego dostępu w sektorze publicznym, polityki otwartych danych, infrastruktury służącej do otwierania zasobów, praw autorskich, oraz narzędzi i standardów stosowanych w tym obszarze.

Szczegółowe informacje o warsztatach oraz o zasadach rejestracji można znaleźć na stronie Organizatora:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/warsztaty-dotyczace-dostepu-w-sektorze-publicznym/