29 Wrz 2016

Seminarium "Dobre praktyki w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych"

17 października 2016r. w godzinach 10:30-16:00 odbędzie seminarium „Dobre praktyki w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych”.
Seminarium jest organizowane i finansowane przez MNiSW. Biorą w nim udział eksperci z ICM UW.

W programie seminarium znajduje się m.in. omówienie dobrych praktyk dotyczących otwartego dostępu w instytucjach naukowych, sytuacji otwartości w nauce w Polsce i na świecie, standardy w zakresie wprowadzania polityki otwartego dostępu w instytucjach naukowych.

Szczegóły dotyczące seminarium oraz informacje o sposobie rejestracji można znaleźć na stronie organizatora:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/seminarium-dobre-praktyki-w-zakresie-otwartego-dostepu-do-publikacji-naukowych.html