10 Sty 2017

“RDA meets researchers in Poland” – otwarte seminarium dla badaczy z instytucji i firm

Research Data Alliance zaprasza na pierwsze w Polsce, otwarte seminarium zorganizowane z myślą o badaczach ze wszystkich dyscyplin – przedstawicielach instytucji naukowych i firm, a także profesjonalistach data science oraz specjalistach zajmujących się zarządzaniem danymi.

RDA to międzynarodowa organizacja, której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy dyscyplinami, podmiotami i krajami. W centrum zainteresowania RDA leży zniesienie barier utrudniających dzielenie się danymi badawczymi oraz przyspieszony rozwój innowacji opartych na danych. RDA koncentruje się zarówno na rozwoju infrastruktury dla danych badawczych, jak i na działaniach prowadzonych wśród społeczności badaczy, mających na celu lepszą wymianę danych. RDA zrzesza obecnie ponad 4670 członków ze 115 krajów.

W trakcie seminarium, które odbędzie się 1 lutego 2017, wystąpią przedstawiciele RDA Europe: Françoise Genova, pełniąca funkcję dyrektora Strasbourg Astronomical Data Centre, oraz Leif Laaksonen, dyrektor fińskiego IT Center for Science. Zaprezentują oni koncepcję i działania RDA.
W dalszej części seminarium, poświęconej światowej i polskiej infrastrukturze dla danych, wystąpią przedstawiciele ICM UW, ACK Cyfronet i PCSS.

Współorganizatorem wydarzenia jest ICM UW.
Udział w seminarium jest bezpłatny, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie wydarzenia:
http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/rda-meets-researchers-in-poland/