08 Lut 2017

Reseach Data Alliance zaprasza polskich badaczy do współpracy

Ponad 60 osób – badaczy reprezentujących różne dyscypliny, a także profesjonalistów zainteresowanych ponownym wykorzystywaniem danych badawczych – wzięło udział w warsztatach „Research Data Alliance meets researchers in Poland”. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele instytucji naukowych, jak i firm oraz instytucji finansujących badania w Polsce.

Było to pierwsze spotkanie RDA (https://www.rd-alliance.org/) w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Interdysyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsza część spotkania poświęcona była przede wszystkim działalności RDA, które zrzesza obecnie ponad 9 tys. indywidualnych członków z całego świata oraz kilkadziesiąt instytucji. Francoise Genova i Leif Laaksonen z RDA Europe przedstawili sposób działania organizacji, specyfikę pracy grup roboczych oraz efekty ich działań. RDA stawia sobie za cel likwidację barier ograniczających swobodny przepływ danych badawczych i zwiększanie innowacyjności opierającej się na ich wykorzystaniu. Ujednolicenie standardów udostępnianych zbiorów danych i ich metadanych, propagowanie praktyki cytowania danych, rozwój repozytoriów oraz szerzenie wiedzy prawnej ma również wspierać rozwój Data Science oraz wszystkich dziedzin nauki, dla których eksploracja danych ma znaczenie. Pierwszą część zamknęło wystąpienie Marka Michalewicza z ICM zatytułowane „Is the InfiniCortex a new class of the computers according to the Bell’s Law?”

Druga część spotkania poświęcona była omówieniu polskich infrastruktur tworzonych z myślą o danych oraz o cyfrowych zasobach dla nauki i edukacji. Swoje rozwiązania przedstawili Łukasz Dutka z ACK Cyfronet, Krzysztof Kurowski z PCSS oraz Wojtek Sylwestrzak z ICM.

Materiały z warsztatów:

  • RDA in a nutshell and why RDA is important, Leif Laaksonen (RDA Europe) [PDF]
  • RDA: What, Where, When, and How, Francoise Genova, (RDA Europe/CNRS) [PDF]
  • Opportunities behind e-Infrastructure and Scientific Data for Education. Krzysztof Kurowski (Poznań Supercomputing and Networking Centre) [PDF]
  • Research ecosystem: from publications through data to research artefacts. Wojtek Sylwestrzak (ICM) [PDF]