08 Wrz 2016

Warsztaty dotyczące otwartego dostępu w sektorze publicznym w obszarze nauki, kultury, dziedzictwa narodowego i administracji

W dniu 17 października 2016r. eksperci ICM prowadzą warsztaty organizowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa, Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju. Warsztaty skierowane są do potencjalnych beneficjentów działania 2.3 Programu Polska Cyfrowa. Szkolenie dotyczy otwartego dostępu w sektorze publicznym, polityki otwartych danych, infrastruktury służącej do otwierania zasobów, praw autorskich, oraz narzędzi i standardów stosowanych […]