07 maja - 11 maja 2018
09:00 - 16:00

Kurs programowania JAVA poziom Basic 


 

OPIS KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi
i warsztatami. Wymagania wstępne: wskazana jest podstawowa umiejętność́ programowania
w dowolnym języku.

CEL

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z platformą programistyczną Java.

Kurs w wersji basic zakłada zaznajomienie ze składowymi środowiska programistycznego
i uruchomieniowego, składnią języka programowania, dostępnymi typami danych
oraz założeniami programowania obiektowego.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
  • Platforma i język Java
  • JVM, JRE & JDK
  • narzędzia Java SE
  • kompilacja i uruchomienie
  • dystrybucja i archiwum Java
 2. Narzędzia
  • Zintegrowane środowiska programistyczne
  • Narzędzia kontroli wersji i wspierające pracę zespołową
 3. Podstawy języka
  • zmienne
  • typy proste i obiektowe
  • operatory
  • instrukcje sterujące, warunkowe
  • wyrażenia
 4. Programowanie obiektowe
  • obiekty i klasy
  • składowe: pola i metody
  • konstruktory i bloki inicjalizacyjne
  • elementy statyczne
  • dziedziczenie i polimorfizm
  • klasy abstrakcyjne i interfejsy
  • nadpisywanie i przeciążanie metod
 5. Przetwarzanie tekstu
  • szczegóły klasy String
  • bufory tekstowe (StringBuilder, StringBuffer)
  • wyrażenia regularne
  • atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer, Scanner)
  • podstawy lokalizacji i formatowania 
obsługa daty i czasu w Javie

 

REJESTRACJA

cena: 3250 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową
i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią
i prześlą oświadczenie VAT

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 01.05.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 25 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Wczytuję mapę...

Lokalizacja

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Registration FormFormularz rejestracyjny

cena netto

3 250,00zł