21 maja - 25 maja 2018
09:00 - 16:00

Kurs programowania JAVA poziom Intermediate 


 

OPIS KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi
i warsztatami. Wymagania wstępne: wymaganiem jest odbycie kursu w wersji Basic lub znajomość składni języka Java, założeń programownia obiektowego i podstawowych klas z biblioteki Standard API

CEL

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z platformą programistyczną Java.

W wersji intermediate uczestnicy zapoznają się z dostępnymi możliwościami wykonywania operacji wejścia/wyjścia, mechanizmem obsługi wyjątków, założeniami programowania wielowątkowego oraz programowania funkcyjnego.

PROGRAM

 1. Wyjątki
  • mechanizm działania wyjątków
  • hierarchia typów
  • przegląd wbudowanych typów
  • tworzenie własnych wyjątków • asercje
 2. Tablice, kolekcje i klasy generyczne
  • deklaracja, utworzenie tablicy
  • tablice wielowymiarowe
  • Kolekcje platformy: Java Collection Framework
  • porównanie obiektów, metody equals & hashCode, interfejs Comparable
  • typy generyczne
 3. Wejście / wyjście
  • koncepcja strumieni
  • operacje plikowe
  • serializacja obiektów
 4. Wątki
  • sposoby tworzenia
  • synchronizacja wątków
  • komunikacja międzywątkowa
 5. Zaawansowane elementy obiektowe
  • Klasy wewnętrzne
  • Klasy anonimowe
 6. Programowanie funkcyjne w Java 8
  • klasy wewnętrzne i anonimowe
  • Lambda-wyrażenie i referencje do metod
  • Stream API, zastosowanie do kolekcji

 

 

REJESTRACJA

cena: 3250 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową
i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią
i prześlą oświadczenie VAT

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 15.05.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 25 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany miejsca, odwołania szkolenia lub zaproponowania innego terminu.

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

Wczytuję mapę...

Lokalizacja

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Registration FormFormularz rejestracyjny

cena netto

3 250,00zł