Omics Data Science

Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych

II EDYCJA KURSU ICM - IMID

Szczegóły wkrótce

SOL | Urica XC | Trovares

Virtual ICM Seminars in Computer and Computational Science

TUTORIALS & WORKSHOPS, AUG-SEPT 2020

Szczegóły wkrótce

Kalendarz
wydarzeń

Wykłady otwarte, wirtualne seminaria i webinary; szkolenia dla użytkowników KDM; spotkania Platformy Otwartej Nauki i PPPN; oraz wiele innych...

Zobacz