Klauzula informacyjna dla uczestnika szkolenia/konferencji
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*:

 1. Administrator danych

Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest, Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Możesz się z nami skontaktować:

– telefonicznie: 22 87 49 467 ,

– mailowo: akademia@nullicm.edu.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych.

Z Inspektorem możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@nulladm.uw.edu.pl

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia/konferencji. W przypadku udziału w szkoleniach/konferencjach płatnych podstawę przetwarzania stanowi zawarcie umowy jaką jest rejestracja na szkolenie/konferencję. W przypadku szkoleń/konferencji bezpłatnych Twoje dane będą przetwarzane za Twoją zgodą.

Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać dane w celu udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez zespół ICM.

Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie wysyłając maila na adres: akademia@nullicm.edu.pl

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie.

5. Odbiorcy Twoich danych**

Odbiorcami Twoich danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

W przypadku rejestracji na szkolenie/konferencje płatną podanie danych jest obligatoryjne. W przypadku rejestracji na szkolenie/konferencję bezpłatną podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz mógł wziąć udziału w szkoleniu/konferencji. W zakresie otrzymywania materiałów podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziesz otrzymywał materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez zespół ICM.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym
w powyższym kwestionariuszu przez Uniwersytet Warszawski w celu organizacji szkolenia/konferencji. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: akademia@nullicm.edu.pl . Zapoznałem się z powyższym obowiązkiem informacyjnym.
**Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez zespół ICM, w szczególności o organizowanych szkoleniach/konferencjach/warsztatach i innych eventach zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz 1204) przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego partnerów. Wiem, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie przez wysłanie maila na adres: akademia@nullicm.edu.pl . Zapoznałem się z powyższym obowiązkiem informacyjnym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.