BIG DATA – poziom Basic

DLA KOGO

Uczestnikiem może być każdy, kto chce poznać Big Data. Zapisując się na szkolenie nie trzeba mieć żadnej wiedzy początkowej dot. R/analizy danych.

PROGRAM

1 dzień

 • Wstęp
 • Zapoznanie się z językiem R oraz IDE (Integrated Development Environment),
  RStudio.
 • Instalowanie/ładowanie bibliotek;
 • Podstawowe operacje arytmetyczne (przypisanie, odejmowanie itd.),
  logiczne (<, >= itd.);
 • Działania na obiektach, w tym wektorach, listach, macierzach, ramkach danach;
 • Korzystanie z już istniejących funkcji
 • Tworzenie własnych funkcji
 • Odczyt i zapis danych

2 dzień

 • Analiza danych w R,
 • Manipulacja na danych, czyli proste operacje na danych jak wybór kolumn, wierszy, tworzenie nowych zmiennych, itd.
 • Tworzenie prostych wizualizacji
 • Case study

3 dzień

 • Wprowadzenie do pakietu Shiny, przy pomocy którego można tworzyć interaktywne aplikacje
 • Case study

 

EKSPERT

Mariusz Liksza

ukończył Matematykę Finansową na Politechnice Gdańskiej oraz Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Gdańskim. Interesuje się statystyką i uczeniem maszynowym. Tworząc rozwiązania chce łączyć potęgę matematyki z obecnymi rozwiązaniami z obszaru Big Data. Obecnie Solutions Developer
w firmie Acxiom, zajmującej się przetwarzaniem dużych zbiorów danych dla znaczących klientów z USA. Weekendami wykładowca na studiach podyplomowych Data Science na PG. Prywatnie, pasjonat nowych technologii, głównie z branży IT.

 

REJESTRACJA

cena: 2540 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową
i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią
i prześlą oświadczenie VAT

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 27.02.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 25 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

 

 

ORGANIZATORZY

 

 

Skip to content