Data Steward School

Foundation Level – 42 h | 13-18.09.2021 r.
Kurs specjalizacyjny  Część I – 21 h | 18-20.10.2021 r.
Kurs specjalizacyjny  Część II – 21 h | 17-19.11.2021 r.
Jeżeli warunki epidemiologiczne pozwolą szkolenie odbędzie się stacjonarnie

Do 7 września trwa rejestracja na drugą edycję jedynego w Polsce kompleksowego programu szkoleniowego GO–FAIR Initiative w zakresie zarządzania danymi naukowymi. ICM jest partnerem strategicznym programu.

okładka programu

Udział w Programie Szkoleniowym Data Steward School ma na celu przygotowanie Uczestników do pełnienia roli stewarda danych w macierzystej jednostce naukowej i pozwoli na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz unikalnych kompetencji w zakresie zarządzania danymi naukowymi.

Program Szkoleniowy realizowany jest w ścisłej współpracy z ICM UW i GO–FAIR Initiative, która ustala standardy zarządzania danymi naukowymi i wdraża je na całym świecie. Organizatorem Data Steward School jest Visnea sp. z o.o., oficjalny partner GO–FAIR Initiative w Polsce.

Uczestnicy Programu biorący udział w module szkoleniowym Foundation Level poznają kluczowe zagadnienia związane z przetwarzaniem, gromadzeniem, archiwizacją danych naukowych, a następnie wybierają jedną z trzech specjalizacji: zarządzanie strategiczne, IT – tworzenie baz danych, zarządzanie danymi naukowymi w projekcie badawczym. Formuła wyboru specjalizacji pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie konkretnego obszaru zarządzania danymi, co umożliwi uczestnikom szybkie zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Wśród tematów poruszanych na szkoleniu będą między innymi:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania danymi naukowymi (uzasadnienie konieczności zarządzania danymi; dokumenty europejskie i polskie kształtujące wymogi zarządzania danymi naukowymi);
 • Światowe trendy w zarządzaniu nauką – konieczność odtwarzalności, ponownego użycia, współdzielenia zasobów danych;
 • Rola Data Steward w instytucie naukowym;
 • Open access i Creative Commons;
 • Powtarzalność/ weryfikacja naukowa – Metadane;
 • Ochrona danych (ochrona fizyczna – repozytoria, dokumentacja, opisy; ochrona własności intelektualnej – bazy danych, zbiory, cytowanie; aspekty formalno-prawne, odpowiedzialność);
 • Aspekty finansowe zarządzania danymi;
 • Data Management Plan – ważny dokument w życiu naukowym – jak go przygotować i zmieniać (omówienie kluczowych elementów DMP; analiza standardów i zagadnień dzielenia się danymi; długoterminowa strategia przechowywania i ochrony danych; konieczność zmiany i aktualizacji DMP);
 • Strategia zarządzania danymi w jednostce naukowej;
 • Bazy danych w pracy naukowej;
 • Big Data – zarządzanie dużymi zbiorami danych w instytucji naukowej;
 • Kwestie własności intelektualnej i danych we współpracy z przemysłem;
 • Prawa autorskie a zarządzanie danymi.

 


Rejestracja do 7 września 2021 r.
Szczegóły na stronie

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content