European Summer School in Data Science (ESSAM-ICM) – Winter Edition

Polska wersjaEnglish version

Description

Data analysis skills have become an important competence in a curriculum of a contemporary employee. Rapid development of information technologies resulted in an increased availability of massive data sources in science as well as in business and public sectors. Together with the availability came the demand to use these data to test scientific hypotheses or extract knowledge and insight that can then inform decision making. The topic of Big Data is a an important part of this trend. The size of the data available has challenged the methods, algorithms and workflows that have been used until now. It has become necessary to develop new methods and algorithms that will facilitate analysing massive data sources and bring the results instantly.

Topics

European Summer School in Data Science (ESSAM-ICM) is a response the above mentioned demand and will provide opportunities for training in the form of workshops on the topics including, but not limited to:

 • Data mining,
 • Machine Learning,
 • Tools: Apache Spark, R, Python.

The participants of school will attend following workshops:

 • Linear models for Big Data (S. Jaroszewicz)
 • Fast SQL on Hadoop (P. Guzik)
 • Identification of the informative features (W.Rudnicki, K. Mnich)
 • BigData Analysis with Apache Spark (P. Dendek, M. Oniszczuk)

Trainers

The school’s faculty include experts and practitioners in analysis of Big Data and come from top universities and companies. Among the instructors we have:

 • Tomasz Szapiro (SGH)
 • Szymon Jaroszewicz (IPI PAN)
 • Piotr Guzik (GetInData / Allegro)
 • Witold Rudnicki (ICM UW)
 • Krzysztof Mnich (UCO UwB)
 • Piotr Dendek ((ICM UW)
 • Michał Oniszczuk (ICM UW)

Requirements

Each participant should have a personal computer (laptop) with them during their participation in the classes. The software requirements are following:

The requirements for participants are available in the detailed description of the classes here.

Registration

Please fill the on-line form to register for ESSAM-ICM. If you are a phd students, please write this in the field „Additional information”.
The terms and conditions of the European Summer School in Data Science are available here.

Cost

The cost of participation in the European Summer School in Data Science is:

 • 1000 PLN (about 235 euro) for the first 11 PhD Students
 • 2000 PLN (about 470 euro) for PhD Students
 • 3000 PLN (about 700 euro) for others

Thanks to the financial support of the European Mathematical Society, there is a discount price of 1000 PLN available to the first 11 phd students who register for training.
The price covers: teaching materials, certificate. The price does not include travel and accomodation costs.

Agenda

The Program of the European Summer School in Data Science is available here.

Location

The School takes place in Centrum Kreatywności Targowa 56, located at Targowa 56 street, in Warsaw, Poland (post code: 03-733). Travel connections to Centrum Kreatywności are:

 • metro line M2, alight at Dworzec Wileński station
 • trams no 3, 6, 13, 23, 25, 26, 28, alight at Ząbkowska tram stop
 • buses: 120, 138, 156, 166, 169, alight at Ząbkowska bus stop

Opis

Umiejętność analizy danych należy do wysoko cenionych kompetencji na współczesnym rynku pracy. Dynamiczny rozwój technik informatycznych spowodował wzrost dostępności dużych danych zarówno w nauce, jak i w biznesie oraz w sektorze publicznym. Wraz z nią pojawiło się zapotrzebowanie na wykorzystanie danych w celu testowania hipotez oraz pozyskiwania informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji. Zagadnienie Big Data stanowi ważną część tego trendu. Objętość dostępnych dziś danych stanowi wyzwanie dla dotychczas wykorzystywanych metod, algorytmów oraz procesów. Konieczne jest stworzenie nowych sposobów przetwarzania dużych źródeł danych, które ułatwiałyby ich analizę i natychmiastowe pozyskiwanie wyników.
European Summer School in Data Science (ESSAM-ICM) jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Tematyka

Prowadzone w formie warsztatów szkolenie obejmie między innymi następujące tematy:

 • eksplorację danych,
 • uczenie maszynowe,
 • narzędzia: Apache Spark, R, Python.

W planie zajęć szkoły są następujące zajęcia:

 • Linear models for Big Data (S. Jaroszewicz)
 • Fast SQL on Hadoop (P. Guzik)
 • Identification of the informative features (W.Rudnicki, K. Mnich)
 • BigData Analysis with Apache Spark (P. Dendek, M. Oniszczuk)

Prowadzący

Zajęcia poprowadzą eksperci zajmujący się w praktyce analizą Big Data, pochodzący z czołowych uczelni i firm, m.in.:

 • Tomasz Szapiro (SGH)
 • Tomasz Szapiro (SGH)
 • Szymon Jaroszewicz (IPI PAN)
 • Piotr Guzik (GetInData / Allegro)
 • Witold Rudnicki (ICM UW)
 • Krzysztof Mnich (UCO UwB)
 • Piotr Dendek & Michał Oniszczuk (ICM UW)

Wymagania

Każdy uczestnik powinien posiadać podczas szkoły komputer osobisty (laptop) z zainstalowanym następującym oprogramowaniem:

Wymagania i kwalifikacje dla uczestników dotyczące szkoły wymienione są przy szczegółowym opisie każdego z zajęć znajdującego się na stronie: tutaj.

Rejestracja

W celu rejestracji na ESSAM-ICM prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku, gdy uczestnik jest studentem studiów doktoranckich, prosimy wpisać tą wiadomość w pole „Informacje dodatkowe.
Regulamin Szkoły Letniej w Data Science (ESSAM-ICM) znajduje się tutaj.

Koszt

Koszt uczestnictwa w European Summer School in Data Science wynosi:

 • 1000 PLN dla pierwszych 11-stu doktorantów
 • 2000 PLN dla pozostałych doktorantów
 • 3000 PLN dla pozostałych uczestników

Dzięki finansowemu wsparciu z European Mathematical Society istnieje możliwość obniżenia kosztów. Dla pierwszych 11-stu doktorantów, którzy zarejestrują się na szkolenie, cena wynosi 2000zł.
Cena szkolenia obejmuje: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat. Nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Program

Program European Summer School in Data Science jest dostępny tutaj.

Szczegóły dojazdu

Szkolenie odbywa się w Centrum Kreatywności Targowa 56, ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa. Dojazd do Centrum Kretywności:

 • linia metra M2, stacja Dworzec Wileński
 • tramwaje nr. 3, 6, 13, 23, 25, 26, 28, przystanek Ząbkowska
 • autobusy: 120, 138, 156, 166, 169, przystanek Ząbkowska
European Mathematical Society Logokreatywnej_biale_tlo

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content