KOSZALIN: Jak przygotować wdrożenie RODO w organizacji

OPIS SZKOLENIA

25 maja 2018 roku zaczną funkcjonować nowe przepisy ujęte w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO). Wpłyną one na wszelkie podmioty przetwarzające dane, niezależnie od ich wielkości, branży, czy też lokalizacji w Europie. Nowe przepisy mają wzmocnić poziom ochrony danych osobowych wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a przedsiębiorstwa, które nie zadbają o pełną zgodność z RODO w chwili wejścia regulacji w życie, mogą ponieść wysokie kary finansowe.

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie kierowane do szeroko rozumianego kierownictwa instytucji (członkowie zarządu, ABI, kandydaci na IOD, dyrektorzy, kierownicy). Podczas szkolenia omawiane są najważniejsze zmiany prawne, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku. Ponadto, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak przygotować się do audytu sprawdzającego gotowość organizacji do implementacji RODO oraz w jaki sposób zorganizować wdrożenie RODO.

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO w organizacji. Cele uzupełniające kursu to przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z:

  • podstawowymi pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
  • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO,
  • kim jest Inspektor Ochrony Danych, jakie są jego zadania i wymogi kwalifikacyjne,
  • jak zmieniają się wymagania wobec ADO,
  • czym jest certyfikacja, akredytacja,
  • jak zorganizować zespół wdrażający RODO w organizacji,
  • na co zwrócić uwagę przy wdrożeniu RODO w Dziale Kadr.

PROGRAM

9:00-10:00  Wprowadzenie do przedmiotu szkolenia. Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych 
10:00-10:15 Przerwa
10:15-11:45 Zmiany w obowiązku informacyjnym. Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych. Administrator Danych Osobowych i podmiot przetwarzający Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Oficer) 
11:45-12:15 Przerwa
12:15-13:20 Zalecenia dotyczące wdrożenia RODO w organizacji. Przykładowe dokumenty (Rejestr Czynności Przetwarzania, zgoda na przetwarzanie danych, klauzula informacyjna)Ochrona danych osobowych w procesach kadrowych
13:20-13:30 Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń

 

METODY SZKOLENIA

Prezentacja, dyskusja oraz analiza studium przypadku.

PROWADZĄCY

Jolanta Kubiak

Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wiodącym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013 (nr certyfikatu: ENR-00476053). W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

REJESTRACJA

cena: 350 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 20.04.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu sygnowane przez ICM UW i ZETO Koszalin.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

ORGANIZATORZY

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content