Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu – OpenAIRE 2020

Miejsce

Sala 0142 w budynku CeNT-1, ul. Banacha 2C, Warszawa

Opis

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu są organizowane w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

Poniżej podajemy program warsztatów. W drugiej części przewidziana jest dyskusja panelowa, w ramach której liczymy na aktywny udział publiczności. Zależy nam, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania zastrzegamy sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.

Program

10:45 – 11:00 Rejestracja uczestników + kawa/herbata
11:00 – 11:10 Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski – powitanie
11:10 – 11:50 Ron Dekker, dyrektor ds. instytutów w Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) oraz sekretarz EC Open Science Policy Platform – „Open Science in a European perspective” (wystąpienie w języku angielskim)
11:50 – 12:30 Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW – „Polityka otwartego dostępu w Polsce. Rekomendacje MNiSW”
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa
13:30 – 15:30 „Jak wprowadzić otwarty dostęp w Polsce?” – dyskusja panelowa
dr Antonina Chmura-Skirlińska (NCN),
mgr inż. Stanisław Dyrda (NCBR),
prof. dr hab. Stanisław Trenczek (RGIB),
dr Paweł Szczęsny (IBB PAN),
dr hab. Aneta Pieniądz (Obywatele Nauki),
prof. dr hab. Henryk Krawczyk (KRASP)
Prowadzenie: Jakub Szprot, Platforma Otwartej Nauki, ICM UW
15:30 – 15:45 Podsumowanie
Komisja EuropejskaOpenaire logo

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content