Kurs Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza wielkoskalowych danych biomedycznych

Fundusz europejski

 

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie osób, które będą mogły efektywnie zająć się analizą danych omicznych w kontekście ich wykorzystania w genetyce medycznej.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

O przyjęcie na kurs może ubiegać się:

 • absolwent lub student ostatniego roku studiów powyżej wymienionych dziedzin;
 • absolwent lub student ostatniego roku studiów innych kierunków, który w wyniku szkoleń podniósł umiejętności w zakresie bioinformatyki;
 • osoba wykonująca zawód lekarza lub diagnosty laboratoryjnego.

Program

Zajęcia wprowadzające do analizy danych wysokoprzepustowych

 1. Badania wysokoprzepustowe w medycynie – wprowadzenie [10×45 min. – wykłady]
 2. Infrastruktura w badaniach wysokoprzepustowych [10×45 min – wykłady]
 3. Podstawowe narzędzia informatyczne (Python) [30×45 min – zajęcia praktyczne]
 4. Podstawowe bazy danych i narzędzia do analizy danych wysokoprzepustowych [10×45 min – wykłady]
 5. Podstawy analizy z wykorzystaniem pakietu R [20×45 min – zajęcia praktyczne]
 6. Zastosowanie narzędzi Big Data w analizach omicznych [20×45 min – wykłady i zajęcia praktyczne]
 7. Modelowanie Deep Learning w badaniach biomedycznych [5×45 min – wykłady i zajęcia praktyczne]
 8. Etyczne aspekty biomedycznych badań wysokoprzepustowych [5×45 min – wykłady]

Praktyczne wykorzystanie analiz wysokoprzepustowych – zajęcia praktyczne poprzedzone wstępem teoretycznym

 1. Genomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
 2. Transkryptomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
 3. Metagenomika/ Mikrobiom [10×45 min – zajęcia praktyczne]
 4. Epigenomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
 5. Proteomika [5×45 min – zajęcia praktyczne]
 6. Metabolomika [5×45 min – zajęcia praktyczne]

Ze względu na program kursu zaleca się używanie własnego laptopa.

Miejsce kursu

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski ul. Pawińskiego 5A budynek D, piąte piętro, 02-106 Warszawa

Terminy 1. edycji kursu

 • 12–13 października 2019 r.
 • 26–27 października 2019 r.
 • 16–17 listopada 2019 r.
 • 30 listopada–01 grudnia 2019 r.
 • 14–15 grudnia 2019 r.
 • 11–12 stycznia 2020 r.
 • 25–26 stycznia 2020 r.
 • 08–09 lutego 2020 r.

Rekrutacja

Procedura rekrutacji na kurs obejmuje 3 etapy (opisane w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa) z czego etap pierwszy odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego po prawej stronie.

UWAGA! W terminie 7 dni od dnia wysłania formularza rejestracyjnego należy dostarczyć do organizatora wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego przyjmowane są do dnia 12.09.2019 r. (pierwszy etap rekrutacji)

Trzeci etap rekrutacji trwa do 27 września 2019 r.

Uwaga! Ograniczona liczba miejsc – W każdej edycji kursu może uczestniczyć tylko 35 osób.

Opłaty

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 500 zł.

Pełna wartość kursu za jedną osobę wynosi 10 000 zł, lecz dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, uczestnicy pierwszej i drugiej edycji ponoszą jedynie opłatę rekrutacyjną. Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje tylko pierwszą i drugą edycję kursu.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Certyfikat ukończenia kursu

Ukończenie kursu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez Uniwersytet Warszawski.

Dokumenty do pobrania

Regulamin Rekrutacyjny i Uczestnictwa w Kursach

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenia uczestnika projektu

3. Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków formalnych

4. Ankieta badająca poziom zawodowego zapotrzebowania osoby na wiedzę będącą zakresem danej formy wsparcia

Kontakt

omics.data.science[at]icm.edu.pl


Organizatorzy:
1. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski;
2. Instytut Matki i Dziecka: Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej.

Kurs realizowany jest w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Osi priorytetowa: IV. Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3

Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18.

Informacje dotyczące programu: https://edu-metgen.imid.med.pl/

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content