Kurs programowania JAVA poziom Advanced 


 

OPIS KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi i warsztatami. Wymagania wstępne: wymaganiem jest odbycie kursu w wersji Intermediate lub znajomość składni języka Java, założeń programownia obiektowego, podstawowych klas z biblioteki Standard API, mechanizmu wyjątków, wbudowanych struktur tablicowych i kolekcyjnych, klas generycznych, biblioteki I/O, założeń programowania wielowątkowego oraz funkcyjnego (Java 8)

 

CEL

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z platformą programistyczną Java.

W wersji advanced uczestnicy poznają sposób komunikacji z bazą danych, programownaia sieciowego oraz możliwości biblioteki JavaFX.

 

PROGRAM

 

 1. Programowanie sieciowe
  • podstawy protokołów sieciowych
  • UDP w Javie
  • TCP w Javie
 2. Obsługa baz danych
  • standard JDBC
  • obsługa połączeń i wykonywania i obsługi zapytań
  • transakcje
 3. JavaFX
  • Idea programowania komponentowo-zdarzeniowego
  • Przegląd komponentów i kontenerów
  • Rodzaje zdarzeń i ich obsługa

 

 

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 10.06.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 12 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

PŁATNOŚĆ

cena: 4450 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT. Oświadczenie należy przesłać na adres akademia@nullicm.edu.pl niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, w przeciwnym razie faktura zostanie wystawiona na pełną kwotę zawierającą podatek VAT.

Płatności za kurs należy dokonać tylko przelewem na numer konta i w terminie wskazanym na fakturze.

ZASADY REZYGNACJI

Po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile zgłosi rezygnację drogą mailową (akademia@nullicm.edu.pl) na co najmniej 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku rezygnacji z zajęć na 12 – 8 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia, uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 30% ceny podstawowej zajęć + VAT, na podstawie wystawionej faktury VAT.  Opłaty należy dokonać w terminie wskazanym w fakturze VAT.

W przypadku rezygnacji z zajęć na 7 lub mniej dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) uczestnik zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny podstawowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT. Opłaty należy dokonać w terminie podanym w fakturze VAT.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu / zaproponowanie innego terminu lub zmiany miejsca kurs.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna