Kurs programowania JAVA poziom Intermediate 


 

OPIS KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi
i warsztatami. Wymagania wstępne: wymaganiem jest odbycie kursu w wersji Basic lub znajomość składni języka Java, założeń programownia obiektowego i podstawowych klas z biblioteki Standard API

CEL

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z platformą programistyczną Java.

W wersji intermediate uczestnicy zapoznają się z dostępnymi możliwościami wykonywania operacji wejścia/wyjścia, mechanizmem obsługi wyjątków, założeniami programowania wielowątkowego oraz programowania funkcyjnego.

PROGRAM

 1. Wyjątki
  • mechanizm działania wyjątków
  • hierarchia typów
  • przegląd wbudowanych typów
  • tworzenie własnych wyjątków • asercje
 2. Tablice, kolekcje i klasy generyczne
  • deklaracja, utworzenie tablicy
  • tablice wielowymiarowe
  • Kolekcje platformy: Java Collection Framework
  • porównanie obiektów, metody equals & hashCode, interfejs Comparable
  • typy generyczne
 3. Wejście / wyjście
  • koncepcja strumieni
  • operacje plikowe
  • serializacja obiektów
 4. Wątki
  • sposoby tworzenia
  • synchronizacja wątków
  • komunikacja międzywątkowa
 5. Zaawansowane elementy obiektowe
  • Klasy wewnętrzne
  • Klasy anonimowe
 6. Programowanie funkcyjne w Java 8
  • klasy wewnętrzne i anonimowe
  • Lambda-wyrażenie i referencje do metod
  • Stream API, zastosowanie do kolekcji

 

 

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 27.05.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 12 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

PŁATNOŚĆ

cena kursu: 3250 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT. Oświadczenie należy przesłać na adres akademia@nullakademia.icm.edu.pl niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, w przeciwnym razie faktura zostanie wystawiona na pełną kwotę zawierającą podatek VAT.

Płatności za kurs należy dokonać tylko przelewem na numer konta i w terminie wskazanym na fakturze.

ZASADY REZYGNACJI

Po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile zgłosi rezygnację drogą mailową (akademia@nullakademia.icm.edu.pl) na co najmniej 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku rezygnacji z zajęć na 12 – 8 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia, uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 30% ceny podstawowej zajęć + VAT, na podstawie wystawionej faktury VAT.  Opłaty należy dokonać w terminie wskazanym w fakturze VAT.

W przypadku rezygnacji z zajęć na 7 lub mniej dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) uczestnik zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny podstawowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT. Opłaty należy dokonać w terminie podanym w fakturze VAT.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu / zaproponowanie innego terminu lub zmiany miejsca kurs.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content