Kurs programowania JAVA poziom Basic 


 

OPIS KURSU

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu uzupełnianego ćwiczeniami praktycznymi
i warsztatami. Wymagania wstępne: wskazana jest podstawowa umiejętność́ programowania
w dowolnym języku.

CEL

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z platformą programistyczną Java.

Kurs w wersji basic zakłada zaznajomienie ze składowymi środowiska programistycznego
i uruchomieniowego, składnią języka programowania, dostępnymi typami danych
oraz założeniami programowania obiektowego.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
  • Platforma i język Java
  • JVM, JRE & JDK
  • narzędzia Java SE
  • kompilacja i uruchomienie
  • dystrybucja i archiwum Java
 2. Narzędzia
  • Zintegrowane środowiska programistyczne
  • Narzędzia kontroli wersji i wspierające pracę zespołową
 3. Podstawy języka
  • zmienne
  • typy proste i obiektowe
  • operatory
  • instrukcje sterujące, warunkowe
  • wyrażenia
 4. Programowanie obiektowe
  • obiekty i klasy
  • składowe: pola i metody
  • konstruktory i bloki inicjalizacyjne
  • elementy statyczne
  • dziedziczenie i polimorfizm
  • klasy abstrakcyjne i interfejsy
  • nadpisywanie i przeciążanie metod
 5. Przetwarzanie tekstu
  • szczegóły klasy String
  • bufory tekstowe (StringBuilder, StringBuffer)
  • wyrażenia regularne
  • atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer, Scanner)
  • podstawy lokalizacji i formatowania 
obsługa daty i czasu w Javie

 

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 13.05.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 12 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

PŁATNOŚĆ

cena kursu: 3250 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT. Oświadczenie należy przesłać na adres akademia@nullakademia.icm.edu.pl niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, w przeciwnym razie faktura zostanie wystawiona na pełną kwotę zawierającą podatek VAT.

Płatności za kurs należy dokonać tylko przelewem na numer konta i w terminie wskazanym na fakturze.

ZASADY REZYGNACJI

Po przesłaniu zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, o ile zgłosi rezygnację drogą mailową (akademia@nullakademia.icm.edu.pl) na co najmniej 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęć.

W przypadku rezygnacji z zajęć na 12 – 8 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia, uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 30% ceny podstawowej zajęć + VAT, na podstawie wystawionej faktury VAT.  Opłaty należy dokonać w terminie wskazanym w fakturze VAT.

W przypadku rezygnacji z zajęć na 7 lub mniej dni roboczych przed dniem rozpoczęcia zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) uczestnik zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny podstawowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT. Opłaty należy dokonać w terminie podanym w fakturze VAT.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania kursu / zaproponowanie innego terminu lub zmiany miejsca kurs.

ORGANIZATORZY

 

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content