Neptune Machine Learning Platform – wprowadzenie

Opis

Neptune is a machine learning platform for managing and monitoring data science experiments.
Neptune organizes work with machine learning experiments and makes it more efficient. Neptune comes with a simple and clean web user interface that allows to track the running experiments and their metrics. Thanks to Neptune you can easily compare different machine learning models and track your experiments’ history and outputs. To read more follow: http://neptune.deepsense.io/versions/latest/”

Cele

W trakcie warsztatów zostaną poruszone następujące kwestie:
1. Opis systemu Neptune. Główne funkcjonalności, komponenty i architektura.
2. Przygotowanie i konfiguracja środowiska Neptune.
3. Prezentacja użycia Neptune na podstawie kilku praktycznych przykładów.
Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

Prowadzący

Rafał Hryciuk (Deepsense.io)

Program

  • 1. Neptune Demo – Od 12.00 do 13.00
  • 2. Praktyczne użycie Neptune – Od 13.00 do 15.00

Rejestracja

Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników. Liczba miejsc na część 1 wydarzenia – Neptune Demo – jest nieograniczona. Prosimy rejestrować się za pomocą formularza umieszczonego na tej stronie.

Osoby rejestrujące się na całość wydarzenia (część Neptune Demo i Praktyczne użycie Neptuna) informujemy, że ich adresy email zostaną udostępnione firmie zewnętrznej Deepsense.io do procesu otwarcia konta w ich platformie.

Wymagania względem uczestników

Na część pierwszą – demonsrację systemu Neptune – zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
uczestników częsci drugiej obowiązują następujące wymagania:

  • podstawowa umiejętność programowania w Pythonie
  • laptop z zainstalowanymi: (Python 2.7, psutil 4.3.0, pip (>= 1.5.4), setuptools (>=20.3.1))

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content