Od analityka do stratega

OPIS SZKOLENIA

Dzięki szkoleniu:

 • Dowiesz się jak patrzeć na dane i stawać konstruktywne pytania
 • Poznasz metody pomagające wzmacniać potencjał twórczy własny i zespołu
 • Poznasz podstawową wiedzę na temat potencjału twórczego człowieka i funkcjonowania procesów analitycznych w mózgu
 • Dowiesz się jak twórczo analizować zgromadzone dane i przekładać je na cele strategiczne zespołu i firmy
 • Nauczysz się unikać błędów w analizie danych

CEL

Każdego dnia jesteśmy bombardowani ogromną ilością informacji, których nie jesteśmy w stanie dokładnie przetworzyć, nie mówiąc już o skutecznym wykorzystaniu w biznesie. Szkolenie zwraca uwagę na kreatywne spojrzenie na dostępne dane, by nauczyć się w przejrzysty i prosty sposób wydobywać dane strategicznie ważne. Skupia się na zagadnieniach związanych z przełamywaniem barier poznawczych i analitycznych, by wykraczać w analizach poza oczywiste wnioski.

DLA KOGO

Dyrektorzy i managerowie działów sprzedaży, marketingu, właściciele małych i średnich firm, researcherzy, projekt managerowie, osoby zainteresowane zwiększeniem umiejętności analizy danych dotyczących rozwoju biznesu.

PROGRAM

Dzień 1

Moduł 1  – Myślenie przez pajęczynę – działanie mózgu a procesy analityczne

 • Myślenie lateralne
 • Skróty poznawcze, heurystyki
 • Mózg i obszary poznawcze
 • Dane – jak nasz umysł je analizuje?

Moduł 2 – Pudełka i pudełeczka – metody gromadzenia i segregowania danych

 • Mind mapping
 • Mapy myśli – korzyści i case studies
 • Zasady tworzenia map myśli – 8 reguł mind mappingu
 • Hierarchizowanie danych za pomocą mind mappingu – ćwiczenia praktyczne

Moduł 3 – Techniki wzmacniające myślenie strategiczne

 • Kwiat lotosu
 • SCAMPER
 • Diagram Ishikawy
 • Metoda Disneya
 • Case studies – zastosowanie w pracach analityczno-strategicznych

Dzień 2

Moduł 4  – Obszary blokad myślenia kreatywnego w analizie strategicznej

 • Błędy w analizach i ich skutki
 • Blokady myślenia optymistycznego i pesymistycznego w analizie danych
 • Emocje i rozum w myśleniu analitycznym
 • Metoda sześciu kapeluszy DeBono – case study

Moduł 5 – Metody podejmowania kreatywnych decyzji strategicznych

 • Ocena ryzyka
 • Ocena strategicznych potrzeb biznesu
 • Pobudzanie kreatywności w zespołach

Moduł 6 – Zapalenie żarówki – gra symulacyjna

 • Studium przypadku, przy rozwiązaniu którego uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać nowe narzędzia i metody kreatywnej analizy danych
 • Wskazówki trenera dotyczące podjętych decyzji

 

EKSPERT

Posiada 5 letnie doświadczenie pracy w obszarach sprzedaży: jako przedstawiciel handlowy, menedżer zespołu sprzedażowego i trener wspierający handlowców i ich szefów w realizacji założonych celów. Posiada rozległą wiedzę psychologiczną pozwalającą na budowanie relacji sprzyjających rozwojowi klientów indywidualnych i organizacji. Od ponad 7 lat zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych dla klientów biznesowych i korporacyjnych, monitorowaniem jakości projektów pod względem merytorycznym. Współpracuje przy rozwoju oferty szkoleniowej w oparciu o nowoczesne narzędzia technologiczne i grywalizacyjne.

Przygotowując i koordynując duże projekty szkoleniowe, współpracuje i wspiera konsultacyjnie działy HR. Ponadto brał udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu konsultacji dla firm, oraz we wdrażaniu systemów ocen i rozwoju pracowników. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Prowadzi kilkuletnie programy rozwoju liderów i menedżerów w globalnych organizacjach. Przygotowywał i przeprowadził szereg autorskich programów dla trenerów wewnętrznych różnych organizacji, wspierając ich w budowaniu własnego stylu trenerskiego. Pracuje z przywódcami i menadżerami, w tematach dotyczących budowania relacji, tworzenia efektywnych zespołów biznesowych, wdrażania standardów sprzedaży oraz motywowania poprzez zrozumienie i dostarczanie wartości. Jako opiekun merytoryczny projektów rozwojowych szuka innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych.

REJESTRACJA

cena: 1500 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową
i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią
i prześlą oświadczenie VAT

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 20.03.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 25 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

ORGANIZATORZY

 

 

Skip to content