Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych (edycja IV)

4 MAR 2023 – 18 CZE 2023
Tryb hybrydowy, 8 spotkań weekendowych

Informacje o rekrutacji

Start rekrutacji: 23 stycznia 2023 r., godz. 09:00 (otwarcie formularza rejestracyjnego).
Zakończenie rekrutacji: 6 luty 2023 r., godz. 16:00.

Liczba miejsc: 24.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz Klauzulą informacyjną dot. Ochrony Danych Osobowych [obligatoryjne przy zapisie].

Program kursu

Zajęcia wprowadzające do analizy danych wysokoprzepustowych
1. Badania wysokoprzepustowe w medycynie – wprowadzenie [10×45 min. – wykłady]
2. Infrastruktura w badaniach wysokoprzepustowych [8×45 min – wykłady]
3. Podstawowe narzędzia informatyczne (Python) [34×45 min – zajęcia praktyczne]
4. Podstawowe bazy danych i narzędzia do analizy danych wysokoprzepustowych [10×45 min – wykłady]
5. Podstawy analizy z wykorzystaniem pakietu R [16×45 min – zajęcia praktyczne]
6. Zastosowanie narzędzi Big Data w analizach omicznych [20×45 min – wykłady i zajęcia praktyczne]
7. Modelowanie Deep Learning w badaniach biomedycznych [6×45 min – wykłady i zajęcia praktyczne]
8. Etyczne aspekty biomedycznych badań wysokoprzepustowych [5×45 min – wykłady]

Praktyczne wykorzystanie analiz wysokoprzepustowych – zajęcia praktyczne poprzedzone wstępem teoretycznym
1. Genomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
2. Transkryptomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
3. Metagenomika/ Mikrobiom [10×45 min – zajęcia praktyczne]
4. Epigenomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
5. Proteomika [7×45 min – zajęcia praktyczne]
6. Metabolomika [4×45 min – zajęcia praktyczne]

Uwaga! W przypadku hybrydowego trybu nauczania warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie własnego komputera z dystrybucją Linuksa: Ubuntu 18.04 TLS.

Organizatorzy:

1. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski;
2. Instytut Matki i Dziecka: Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej.


Kurs realizowany jest w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa: IV. Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18.

Informacje dotyczące programu: https://edu-metgen.imid.med.pl/

Mapa niedostępna

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna