Omics Data Science – Bioinformatyka i Analiza Wielkoskalowych Danych Biomedycznych (edycja III)

26 LUT 2022 – 12 CZE 2022
Tryb hybrydowy, 8 spotkań weekendowych

Informacje o rekrutacji

Start rekrutacji: 25 stycznia 2022 r., godz. 09:00.
Zakończenie rekrutacji: 8 lutego 2022 r., godz. 24:00.

Liczba miejsc: 24.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz Klauzulą informacyjną dot. Ochrony Danych Osobowych [obligatoryjne przy zapisie].

Program kursu

Zajęcia wprowadzające do analizy danych wysokoprzepustowych
1. Badania wysokoprzepustowe w medycynie – wprowadzenie [10×45 min. – wykłady]
2. Infrastruktura w badaniach wysokoprzepustowych [8×45 min – wykłady]
3. Podstawowe narzędzia informatyczne (Python) [34×45 min – zajęcia praktyczne]
4. Podstawowe bazy danych i narzędzia do analizy danych wysokoprzepustowych [10×45 min – wykłady]
5. Podstawy analizy z wykorzystaniem pakietu R [16×45 min – zajęcia praktyczne]
6. Zastosowanie narzędzi Big Data w analizach omicznych [20×45 min – wykłady i zajęcia praktyczne]
7. Modelowanie Deep Learning w badaniach biomedycznych [6×45 min – wykłady i zajęcia praktyczne]
8. Etyczne aspekty biomedycznych badań wysokoprzepustowych [5×45 min – wykłady]

Praktyczne wykorzystanie analiz wysokoprzepustowych – zajęcia praktyczne poprzedzone wstępem teoretycznym
1. Genomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
2. Transkryptomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
3. Metagenomika/ Mikrobiom [10×45 min – zajęcia praktyczne]
4. Epigenomika [10×45 min – zajęcia praktyczne]
5. Proteomika [7×45 min – zajęcia praktyczne]
6. Metabolomika [4×45 min – zajęcia praktyczne]

Organizatorzy:

1. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski;
2. Instytut Matki i Dziecka: Zakład Genetyki Medycznej, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej.

Kontakt

omics.data.science@nullakademia.icm.edu.pl


Kurs realizowany jest w ramach projektu „Choroby genetycznie uwarunkowane – edukacja i diagnostyka (EDUGEN)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Osi priorytetowa: IV. Innowacja społeczna i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Nr umowy: UDA-POWR.04.03.00-00-0054/18. Informacje dotyczące programu: https://edu-metgen.imid.med.pl/

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content