Podejście oparte na ryzyku w RODO. Teoria i praktyka w procesie szacowania ryzyka.

Opis szkolenia

Proponujemy Państwu jednodniowe szkolenie budujące kompetencje w
zakresie zarządzania ryzykiem (ustanowienie kontekstu, identyfikacji,
analizy i ewaluacji ryzyka) w kontekście wymagań RODO. Wraz z CISCO
zaprezentujemy Państwu nowatorskie podejście do procesu zarządzania
podatnościami – nie tylko w środowisku IT.

W trakcie szkolenia zaprezentujemy Państwu, jak rozumieć podejście
oparte na ryzyku w RODO, przybliżone zostaną także najważniejsze i
najczęściej stosowane metody oceny ryzyka. Szkolenie obejmuje wykłady
teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne oparte na studiach przypadków.

Program szkolenia opracowany został na podstawie obecnie obowiązujących
norm dot. obszaru ryzyka: ISO/IEC 31010:2010 oraz ISO 31000:2009.

Cel szkolenia

 • Zrozumienie, czym jest podejście oparte na ryzyku i jak je rozumieć w
  kontekście RODO.
 • Poznanie najważniejszych i najczęściej stosowanych metod oceny ryzyka
  opisanych w standardzie ISO 31010 oraz ujęcie ryzyka w perspektywie
  normy ISO27001:2013.
 • Nabycie umiejętności dopasowania odpowiednich narzędzi CISCO w
  procesie zarządzania ryzykiem.
 • Praktyczne ćwiczenie zaprezentowanych technik, ułatwiające
  zastosowanie wiedzy w codziennej działalności uczestników szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających wiedzę z zakresu
ochrony danych osobowych na poziomie średnim, konieczna jest
znajomość definicji określonych w art. 4 rozporządzenia, a także
rozdział IV rozporządzenia. Podstawowa znajomość zagadnień
odnoszących się do procesu szacowania ryzykiem będzie pomocna w
trakcie szkolenia.

 • Inspektorzy Ochrony Danych
 • Pracownicy działów audytu wewnętrznego
 • Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w procesie przetwarzania danych osobowych
 • Kierownicy projektów włączeni w realizację procesu zarządzania ryzykiem w tym w ocenę ryzyka
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji

Poruszane zagadnienia

 • Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego
 • Bezpieczeństwo przetwarzania
 • Ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane
 • Wprowadzenie do rożnych koncepcji szacowania ryzyka
 • Szacowanie ryzyka. Metody szacowania ryzyka
 • Wybór właściwej metody oceny ryzyka
 • Czynniki wpływające na wybór metody
 • Ocena ryzyka a kontekst, w jakim dane są przetwarzane.
 • Ocena skutków dla ochrony danych w przypadku wysokiego ryzyka
 • Środki ochrony przy przetwarzaniu danych osobowych
 • Minimalizowanie ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, jako obowiązek administratorów i podmiotów przetwarzających
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Monitoring i przeglądy ryzyka
 • Komunikacja i konsultacje
 • Przykłady środków i działań minimalizujących ryzyko w RODO

Rejestracja

Rejestracja odbywa się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie szkolenia (po prawej stronie). Rejestracja otwarta jest do dnia 18.07.2018 do godziny 23:59 lub do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników kursów to 14 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność

cena szkolenia: 990

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatności za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w  szkoleniu.

Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do opłacenia udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia, zmiany miejsca lub zaproponowanie innego terminu.

Organizatorzy

Partner

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content