Popularyzacja i zarządzanie dorobkiem naukowym – narzędzia, rozwiązania oprogramowanie

Seminarium odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00-15.00 w sali 256 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66.W trakcie seminarium uczestnicy:

  • poznają konkretne rozwiązania umożliwiające prezentację dorobku naukowego instytucji naukowej szerokiemu gronu odbiorców,
  • dowiedzą się, jak zintegrować informacje o osiągnięciach naukowych z innymi systemami uczelnianymi,
  • poznają podstawowe zasad SEO (Search Engine Optimization), poprawiające widoczność treści i umożliwiające ich lepsze wykorzystanie,
  • dowiedzą się, w jaki sposób prawidłowo przygotować pliki PDF, które mają zostać udostępnione w repozytorium.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do bibliotekarzy oraz pracowników administracji instytucji naukowych, którzy zajmują się prezentacją dorobku pracowników naukowych oraz doktorantów.
Koszt udziału w seminarium wynosi 480 zł.

Program seminarium

09:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników. Kawa.

10:00 – 10:05 Otwarcie seminarium.

10:05-11:00 dr Jakub Koperwas, Politechnika Warszawska

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej – system OMEGA-PSIR jako przykład Current Research Information System

Wraz z rozwojem ruchu OA, idea repozytoriów instytucjonalnych jest od kilkunastu już lat niezwykle atrakcyjna dla wielu uczelni, także w Polsce. Jednak w literaturze dotyczącej repozytoriów uczelnianych od jakiegoś czasu pojawiają się wątpliwości, co do zainteresowania tymi repozytoriami samych naukowców (Davis and Connolly, 2007; Salo, 2008). Z drugiej strony od pewnego czasu wzrasta w środowiskach akademickich zainteresowanie systemami typu Current Research Information System. Co więcej, w wielu środowiskach wyrażane są opinie, że instytucjonalne repozytoria i systemy typu CRIS mają tak różne cele, że nie wydaje się możliwe aby je łączyć.

Prezentacja będzie poświęcona oprogramowaniu OMEGA-PSIR oraz rozwiązaniom funkcjonalnym w systemie, a także organizacyjnym w instytucji, pozwalającym zintegrować obie te z pozoru sprzeczne funkcjonalności w ramach Uczelnianej Bazy Wiedzy. Na przykładzie doświadczeń Politechniki Warszawskiej pokażemy, jak można godzić koncepcje otwartego dostępu z koncepcjami systemów typu CRIS. Pokażemy też jakie nowe możliwości w zakresie „zarządzania nauką” pojawiają się wraz z narzędziami analitycznymi systemu OMEGA-PSIR.

11:00 – 12:00 Leszek Szafrański, Biblioteka Jagiellońska

Integracja rozproszonego systemu informacji i raportowania w uczelni na przykładzie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Obecnie uczelnie posiadają bardzo duże zasoby informacji instytucjonalnej zbierane w różnorodnych miejscach i z różnych źródeł. Jednym z przykładów takich informacji są publikacje pracowników uczelni, których gromadzenie w odpowiednio do tego przygotowanych systemach pozwala nie tylko na ich prezentację, ale również może służyć do raportowania działalności poszczególnych jednostek uczelni, tworzenia statystyk, rozliczania działalności na poziomie krajowych systemów parametrycznych. W Uniwersytecie Jagiellońskim rolę takiego systemu pełni Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ), które oparte jest na oprogramowaniu Dspace. Współpracuje między innymi z modułami SAP i USOS. Głównym założeniem funkcjonowania systemu jest publikowanie i archiwizacja dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników UJ oraz tworzenie i publikowanie oficjalnej bibliografii publikacji pracowników UJ.

12:00 – 12:40 Przerwa lunchowa.

12:40 – 13:40 Tomasz Lewandowski, ICM

SEO – repozytorium akademickie z perspektywy wyszukiwarek internetowych

 

Wiele zagadnień tradycyjnego SEO (Search Engine Optimization, czyli optymalizacji sposobu udostępniania treści dla wyszukiwarek internetowych) w ogóle nie dotyczy repozytoriów akademickich, zaś niektóre wyzwania związane z widocznością zasobów repozytoryjnych są dla nich swoiste. Przyjrzymy się pokrótce powodom tego stanu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wyszukiwarek akademickich jako kanału dystrybucji. Zidentyfikujemy oraz poznamy sposoby neutralizacji najczęstszych przyczyn niskiej widoczności zasobów. Poznamy najczęściej używane standardy metadanych oraz dowiemy się, w jaki sposób współdziałają one z programami indeksującymi używanymi przez wyszukiwarki internetowe.

13:40 – 14:40 Małgorzata Rychlik, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Widoczność i indeksacja dorobku naukowego archiwizowanego w repozytorium

Celem wystąpienia jest przedstawienie zagadnienia widoczności repozytorium w Internecie. W prezentacji poruszone będą kwestie standardów interoperacyjnych (OAI-PMH), akademickiego SEO, mediów społecznościowych, które stają się kanałem dystrybucji dorobku zarchiwizowanego w repozytorium. Zaprezentowane zostaną również efekty upowszechniania prac w repozytorium uczelnianym.

14.40 – 15.00 – dyskusja, pytania i podsumowanie.

Skip to content