16 Kwi 2018
09:00 - 16:00

Praktycznie o RODO – reforma ochrony danych osobowych

OPIS

Z dniem 25 maja 2018 r. zajdą istotne zmiany w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umożliwiającej przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w jednostkach służby zdrowia do zmian określonych w  Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

PROGRAM

Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
  • Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych
  • System prawa ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
  • Dane osobowe
  • Przetwarzanie danych
  • Pseudonimizacja i anonimizacja danych
  • Zbiór danych
  • Administrator danych osobowych (ADO)
  • Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
  • Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
  • Ogólne zasady
  • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  • Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
  • Prawo do przejrzystości danych
  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowania i usunięcia danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu
  • Prawa związane z profilowaniem danych
Obowiązki Administratora Danych
  • Stosowanie mechanizmów ochrony danych – privacy by design, privacy by default
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
  • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
  • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
  • Obowiązki ADO wynikające z obecnych przepisów
Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO
  • Kary do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych.
  • Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
  • Sankcje dla podmiotów publicznych.
Podsumowanie i dyskusja

 

EKSPERT

Jacek Bajorek

Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Instytucie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, a także monitoruje i nadzoruje implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony zasobów informacyjnych w GAZ-SYSTEM S.A.
Posiada Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodne z ISO/IEC 27001, Certyfikat PRINCE2 Foundation, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji TUV Hessen oraz dyplom Trenera Certyfikowanego umiejętności miękkich.

 

REJESTRACJA

cena: 590 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią i prześlą oświadczenie VAT.

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 10.04.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 14 osób.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do opłacenia udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

ORGANIZATORZY

 

 

Wczytuję mapę...

Lokalizacja

Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, Ogrodowa 58, Warszawa

Registration FormFormularz rejestracyjny

Cena netto

590,00zł