Prawo autorskie i licencje creative commons w Lublinie

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
wraz z
Lubelskim Towarzystwem Naukowym
zapraszają na spotkanie poświęcone

Platformie Polskich Publikacji Naukowych
i udostępnianiu treści na licencjach Creative Commons.

 

Program spotkania:

10.00 – 10.20: Rejestracja uczestników i powitalna kawa

10.20 – 10.30: Wstęp

10.30 – 12.00: SESJA I. Otwarty dostęp i Platforma Polskich Publikacji Naukowych

12.00 – 12.45: przerwa obiadowa

12.45 – 14.15: SESJA II. Prawa autorskie i licencje Creative Commons

14.15 – 14.30: przerwa kawowa

14.30 – 15.00: SESJA III. Dyskusja i zakończenie.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia:

SESJA I: otwarty dostęp – zalety, procedura przystąpienia do platformy, umowa, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW.

SESJA II: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach – zawieranie umów, przenoszenie praw, prawo autorskie.

SESJA III: pytania uczestników.

Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Na początek, na Platformie znajdzie się 300000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie otworzksiazke.pl.

Warsztaty odbędą się 2 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 – 15:00, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2 w Lublinie.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz dostępny po prawej stronie.

 

Więcej informacji:

pppn@nullakademia.icm.edu.pl

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.

Łączna wartość projektu: 5 164 777.78 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 370 951.43 zł

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content