Przetwarzanie i eksploracja danych z R

Opis

R to wyspecjalizowane środowisko do analizy i wizualizacji danych. Jest coraz powszechniej używany w zastosowaniach akademickich i biznesowych. R daje dostęp do najnowszych technik i algorytmów analizy danych. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z podstawami przetwarzania i eksploracyjnej analizy danych za pomocą R.

Cele

Warsztat ma charakter praktyczny: mniej więcej 50% czasu przeznaczona jest na pracę własną uczestników pod okiem instruktora. Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do R i RStudio – interfejs, podstawowe polecenia i rodzaje obiektów
 • Wczytywanie danych – wczytywanie danych z plików oraz baz danych
 • Przetwarzanie danych – filtrowanie, sortowanie, przekształcanie i agregowanie danych
 • Eksploracja danych – elementy opisu statystycznego, modele liniowe
 • Elementy programowania w R – modularyzacja kodu, tworzenie funkcji, programowanie obiektowe

Prowadzący

dr Michał Bojanowski, ICM UW

Program

Szkolenie jest częścią cyklu szkoleń z języka programowania R. Szkolenie jest dwudniowe:

 • 06.06.2017r – wtorek – zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-17:30
 • 07.06.2017r – środa – zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:30

Wymagania względem uczestników

 • Podstawy statystycznej analizy danych
 • Doświadczenie w przetwarzaniu danych przy pomocy innego oprogramowania (np. Excel, SPSS, SAS, bazy danych itp.)

Wymagania sprzętowe

Laptop z:

 • R
 • RStudio
 • Pakietami R: dplyr, tidyr, lubridate, ggplot2, RSQLite, RODBC, rmarkdown

Rejestracja

Rejestracja na szkolenie dobywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 30 maja 2017r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 12 osób.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.
Skip to content