Python for Algo-Trading

Opis

Warsztaty adresowane są do wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się programowania w Pythonie i jego zastosowania w finansach, a w szczególności w handlu algorytmicznym (algo-trading). Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Więcej szczegółów dotyczących tematyki warsztatów i osoby prowadzącego można znaleźć na stronie:
http://www.quantatrisk.com/workshop-poland-march-2017/

Prowadzący

dr. Paweł Lachowicz (Wrocław)

Program

04.03.2017 sobota
8:45 – 9:00 Welcome Message and Setup
9:00 – 10:30 Pandas for Finance in Python
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 12:30 Financial Time-Series Objects
12:30 – 13:30 Lunch Break
13:30 – 15:30 Technical Analysis and Algorithmic Model Construction
15:30 – 15:45 Tea Break
15:45 – 18:00 Models for Stock Trading

05.03.2017 niedziela
9:00 – 10:30 Models for FX Pair Trading
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 12:30 Advanced Aspects of Model Backtesting
12:30 – 13:30 Lunch Break
13:30 – 15:30 Execution of Trades, Equity Curve, and Risk Analysis
15:30 – 15:45 Tea Break
15:45 – 18:00 Model Adjustments for Profitability

Wymagania względem uczestników

  • własny laptop z zainstalowanym Python 3.5+ (zalecana dystrybucja Anaconda Python https://www.continuum.io/downloads)
  • znajomość języka angielskiego
  • umiejętność programowania w Pythonie nie jest wymagana.
Skip to content