Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) w szkolnictwie wyższym

OPIS

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpocznie się okres stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy o tym w jaki sposób wdrożyć przepisy RODO w szkołach wyższych.

PROGRAM

 1. Wstęp
  • ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego po reformie przepisów o ochronie danych osobowych;
  • Prawo o szkolnictwie wyższym w świetle przepisów RODO.
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
  • dane osobowe;
  • przetwarzanie danych osobowych;
  • Prezes Urzędu Ochrony Danych;
  • administrator danych;
  • Inspektor Ochrony Danych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
  • legalność przetwarzania danych osobowych;
  • obowiązki informacyjne wobec członków społeczności akademickiej;
  • udostępnianie danych osobowych innym podmiotom;
  • powierzenie przetwarzania danych osobowych;
  • przetwarzanie danych osobowych w projektach badawczych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów na studia/studentów/absolwentów
  • „zgoda” na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na studia;
  • szczególnie chronione dane osobowe członków społeczności akademickiej;
  • prowadzenie akt osobowych studentów;
  • prawa studentów w zakresie ochrony danych osobowych podczas toku studiów;
  • „monitorowanie losu absolwentów” w świetle przepisów RODO.
 5. Rejestr czynności przetwarzania (warsztat)
  • identyfikacja czynności przetwarzania danych w szkole wyższej;
  • ustalenie właścicieli procesów przetwarzania danych;
  • kategorie podmiotów danych i kategorie danych osobowych;
  • transfery danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
  • okres retencji danych;
  • zabezpieczenia danych osobowych.
 6. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (warsztat)
  • ustalenie konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych;
  • przygotowanie do oceny skutków;
  • szacowanie ryzyka;
  • działania po przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych.
 7. Naruszenie ochrony danych osobowych w szkole wyższej
  • zgłaszanie incydentów ochrony danych osobowych;
  • rejestr naruszeń ochrony danych osobowych;
  • raport z naruszenia ochrony danych osobowych;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • sankcje za naruszenie przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
 8. Podsumowanie i dyskusja.

   

 

 

REJESTRACJA

cena: 490 zł 

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 19.04.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 30 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatności za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w  szkoleniu.

Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do opłacenia udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia, zmiany miejsca lub zaproponowanie innego terminu.

 

ORGANIZATORZY

  

Skip to content