Sage2

CZĘŚĆ PIERWSZA – Bartosz Borucki
Szkolenie będzie dotyczyło wykorzystania infrastruktury auli wykładowej w CT32 w zakresie obrazu i dźwięku. Ma na celu zapoznanie pracowników ICM z obsługą urządzeń i możliwościami prezentacyjnymi – ściany wideo, serwera wizualizacyjnego, źródeł zewnętrznych i nagłośnienia.
CZĘŚĆ DRUGA – Jakub Kopeć
Szkolenie będzie dotyczyło nowego oprogramowania SAGE2 (Scalable Amplified Group Environment) zainstalowanego na ściance wizualizacyjnej w audytorium Centrum Technologii ICM.
Jest to narzędzie ułatwiające współpracę zarówno między osobami, które znajdują się przed jednym ekranem o dużej rozdzielczości (m. in. takim jak ten, który został zamontowany w sali audytoryjnej) jak również współpracę zdalną z innymi ośrodkami naukowymi wykorzystującymi to oprogramowanie.
SAGE2 udostępnia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej przejrzysty interfejs użytkownika, za pomocą którego można sterować zawartością wyświetlaną na ściance wizualizacyjnej.
Umożliwia ono jednoczesną pracę wielu użytkowników na dużym ekranie co ułatwia wymianę informacji oraz dyskusję nad danym zagadnieniem.
W systemie tym udostępnione są moduły, które pozwalają na prezentację różnych informacji – takie jak, wskaźniki widoczne na ekranie, przeglądarka internetowa, udostępnianie ekranu komputera oraz inne aplikacje, które są dedykowane do prezentacji wyników otrzymanych za pomocą danego oprogramowania.
System ten pozwala również na tworzenie autorskich modułów do wizualizacji danych na ściance.
Co więcej, każdy moduł otwarty na ściance znajdującej się w ICM może być udostępniony innej ściance wykorzystującej SAGE2 za pomocą jednego kliknięcia, co może znacząco ułatwić współpracę z innymi ośrodkami naukowymi.
Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników ICM z obsługą tego oprogramowania oraz prezentację aplikacji, które mogą zostać wykorzystane przy pracy z wykorzystaniem ścianki wizualizacyjnej z zainstalowanym systemem SAGE2.

TERMIN:
28 lutego 2020

MIEJSCE:
Centrum Technologii ICM, ul. Kupiecka 32, 03-046 Warszawa

PROWADZĄCY:
Bartosz Borucki, Jakub Kopeć

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content