Storytelling w budowaniu marki

 

OPIS SZKOLENIA

Umiejętny storytelling to obecnie ogromna wartość w świecie marketingu. Za pomocą dobrej historii trafimy do czułych punktów odbiorców, dzięki temu w pewnym sensie nie będziemy musieli im nic sprzedawać, sami zaczną do nas wbijać drzwiami i oknami. Będziemy uwodzili osoby, którym opowiadamy daną historię, inspirowali, wzbudzali zaufanie, w ciekawy sposób prezentowali to, co chcemy pokazać, zaszczepiali pewną wizję świata, naszej marki oraz naszego produktu, pobudzali wyobraźnię oraz stymulowali pragnienia.

CEL

Uczestnicy nauczą się budować koncepcję opisu osobowości marki na podstawie wybranych przez siebie archetypów odwołujących się do reprezentowanych przez firmę/produkt wartości.

Omawiane na szkoleniu zagadnienia to m.in.:

 • Analiza marki pod kątem wyznawanych wartości, wyróżników i osobowości marki.
 • Marka jako nośnik wartości w storytellingu brandingowym.
 • Marketing wartości w budowaniu marki.
 • Wprowadzenie do zagadnień budowania marki.

DLA KOGO

Szkolenie dedykowane dla osób, które chcą się nauczyć niekonwencjonalnych metod budowania i kreowania marki.

PROGRAM

Moduł I – Marka jako nośnik historii – moduł skupiający się na funkcji marki jako nośnika wartości w storytellingu brandingowym.

 • Marketing wartości w budowaniu marki.
 • Wprowadzenie do zagadnień budowania marki w oparciu o system wyznawanych wartości; o modelu prosumenckim w kontakcie z klientem; oddziaływanie na klienta i jego intencje zakupowe; case study: Campbell’s vs Progresso – analiza badań dotyczących intencji zakupowych na przykładzie dóbr ze zbudowaną historią produktu
 • Matryca wartości marki – narzędzie „drzewo marki” .
 • Analiza marki pod kątem wyznawanych wartości, wyróżników i osobowości marki; ćwiczenie: drzewo marki – wprowadzenie narzędzia identyfikacji wartości związanych z marką, porównanie wartości pożądanych przez klientów z reprezentowanymi w rzeczywistości przez firmę/produkt, tworzenie trzonu wartości do komunikowania z konsumentami; uczestnicy nauczą się poprawnie wyznaczać cele w obrębie wartości w komunikacji w konsumentami, identyfikować prowadzone działania potwierdzające wyznawany system wartości

Moduł II – Bohaterowie w budowaniu marki – jak wykorzystać autentyczne zdarzenia z historii firmy do stworzenia opowieści o pochodzeniu marki.

 • Historie założycielskie.
 • Przedstawienie siły oddziaływania rozpoznawalnych postaci z firmy do wyróżniania wizerunku marki, historie założycielskie jako „storytelling bez opowiadania” – eksponowanie wybitnych sylwetek jako historie z pośrednim przedstawianiem wartości, case study: Bill Gates i Paul Allen, Steve Jobs – mitologia współczesności.
 • Bieżąca działalność – akcja w Twojej historii.
 • Case study: Anita Roddick i Body Shop – przykład marki budującej historie wokół codziennych pragmatycznych decyzji biznesowych, spójność i konsekwencja jako najistotniejsze wyznaczniki skutecznej historii, ćwiczenie: wehikuł czasu – symulacja reakcji na przełomowe sytuacje w firmie, tworzenie historii potwierdzających słuszność podejmowanych decyzji, budowanie ciągłości i tradycji marki.

Moduł III – Archetypy w budowaniu historii marki – schematy historii brandingowych.

 • Toposy i archetypy w storytellingu brandingowym.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawową typologią motywów i archetypów w opowieściach markotwórczych, rozpoznawanie ich w praktyce, funkcje archetypów w brandingu, case study: everyman z Tesco, mędrzec i błazen Orange – brand heroes jako archetypy, skuteczność korzystania z charakterystycznych postaci w komunikacji z klientem, intermedialność brand heroes.
 • Osobowość marki –spójna komunikacja przez postaci opowieści.

Ćwiczenie – uczestnicy nauczą się budować koncepcję opisu osobowości marki na podstawie wybranych przez siebie archetypów odwołujących się do reprezentowanych przez firmę/produkt wartości

Moduł IV – Język opowieści – lingwistyczne wyznaczniki sugestywnych opowieści brandingowych.

 • Podstawowe zasady tworzenia złożonych historii.

Konflikt, misja, charakterystyczne postaci, wyzwania, przemiana, morał, dramaturgia; proces tworzenia historii, presupozycje i wyrażenia wprowadzające, case study: IKEA .

 • Storytelling w praktyce.

Ćwiczenie: bajkopisarstwo – uczestnicy użyją całej nowo zdobytej wiedzy do napisania krótkiej historii dotyczącej wybranego produktu, opatrując go wyraźnym zestawem wartości, tworząc bohatera/osobowość i opisując go zgodnie z zaprezentowanym schematem budowania przekazu storytellingowego.

EKSPERT

Posiada 5 letnie doświadczenie pracy w obszarach sprzedaży: jako przedstawiciel handlowy, menedżer zespołu sprzedażowego i trener wspierający handlowców i ich szefów w realizacji założonych celów. Posiada rozległą wiedzę psychologiczną pozwalającą na budowanie relacji sprzyjających rozwojowi klientów indywidualnych i organizacji. Od ponad 7 lat zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych dla klientów biznesowych i korporacyjnych, monitorowaniem jakości projektów pod względem merytorycznym. Współpracuje przy rozwoju oferty szkoleniowej w oparciu o nowoczesne narzędzia technologiczne i grywalizacyjne.

Przygotowując i koordynując duże projekty szkoleniowe, współpracuje i wspiera konsultacyjnie działy HR. Ponadto brał udział w przygotowaniu oraz prowadzeniu konsultacji dla firm, oraz we wdrażaniu systemów ocen i rozwoju pracowników. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla średniej i wyższej kadry kierowniczej. Prowadzi kilkuletnie programy rozwoju liderów i menedżerów w globalnych organizacjach. Przygotowywał i przeprowadził szereg autorskich programów dla trenerów wewnętrznych różnych organizacji, wspierając ich w budowaniu własnego stylu trenerskiego. Pracuje z przywódcami i menadżerami, w tematach dotyczących budowania relacji, tworzenia efektywnych zespołów biznesowych, wdrażania standardów sprzedaży oraz motywowania poprzez zrozumienie i dostarczanie wartości. Jako opiekun merytoryczny projektów rozwojowych szuka innowacyjnych rozwiązań szkoleniowych.

REJESTRACJA

cena: 680 zł (podana kwota jest kwotą netto)*

* Cena netto (usługa zwolniona z VAT) dotyczy uczestników aktualizujących wiedzę zawodową
i opłacających szkolenie ze środków publicznych w całości lub w co najmniej 70%, którzy wypełnią
i prześlą oświadczenie VAT

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 10.02.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna ilość miejsc to 25 osób

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za kurs można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

ORGANIZATORZY

 

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content