Szkolenie: Aspekty prawno- organizacyjne wdrożenia unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO)

Limit miejsc wyczerpany- w razie pytań prosimy o kontakt

OPIS SZKOLENIA

W trakcie szkolenia prowadzonego przez doświadczonych radców prawnych uczestnikom zostanie przekazane kompendium wiedzy w zakresie nowych uregulowań prawnych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ich wpływu na wykonywanie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych po 25 maja 2018 r.

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do firm oraz sektora publicznego, których pracownicy w swojej codziennej pracy lub działalności przetwarzają dane osobowe.

CEL SZKOLENIA

 • Nabycie kompleksowej wiedzy dotyczącej nowych uregulowań rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych oraz różnic w stosunku do obecnego stanu prawnego
 • Uzyskanie porad ekspertów – radców prawnych dotyczących prawidłowego przygotowania się do wdrożenia przepisów RODO, identyfikacji potrzeb w zakresie dostosowania działalności organizacji do nowych przepisów prawa

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego)
 • Zgoda na przetwarzanie danych – nowe zasady
 • Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych
 • Obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego
 • Porównanie obecnego i przyszłego statusu oraz zadań administratorów bezpieczeństwa informacji
 • Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych
 • Kodeksy postępowania, certyfikacja, przekazywanie danych do państw trzecich
 • Big Data

METODY SZKOLENIA

Prezentacja, dyskusja, case studies

PROWADZĄCY

Agnieszka Zaborowska Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym, pracy i rodzinnym. Zajmuje się doradzaniem w sprawach z zakresu telekomunikacji, prawa gospodarczego, z zakresu roszczeń odszkodowawczych i kontraktowych, w tym z zakresu problematyki ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie związane z doradztwem na rzecz organów administracji w procesie legislacyjnym, jak również w ramach postępowań administracyjnych. W związku ze świadczeniem pomocy prawnej dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia prawne z zakresu danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z taką ochroną.

Tamara Laprus- Bałuka Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą telekomunikacyjną. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, cywilnym, gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek prawa handlowego, ochrony danych osobowych, a także kontraktów cywilnych i handlowych. prowadzi wewnętrzne szkolenia prawne z zakresu danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z taką ochroną. Prowadziła szkolenia z zakresu praw i obowiązków konsumentów w związku ze zmianą ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz z zakresu ochrony praw użytkowników usług telekomunikacyjnych.

Aleksander Nowiński jest specjalistą w zakresie budowy dużych systemów informatycznych. Obecnie kieruje działem rozwoju oprogramowania Centrum Otwartej Nauki w ICM. specjalizującym się w tworzeniu oprogramowania nowoczesnych systemów bibliotek wirtualnych i baz bibliograficznych, zorientowanych na wielkie kolekcje dokumentów.Wcześniej współpracował przy tworzeniu rozwiązań gridowych, w ramach projektów Eurogrid, Chemomentum i innych. Jest kierownikiem technicznym projektu Europejskiej Matematycznej Biblioteki Cyfrowej (EuDML), współpracował przy realizacji projektów Driver, Driver II i OpenAIRE, kierował rozwojem Polskiej Bibliografii Naukowej. W ciągu ostatnich lat zajmował się tworzeniem systemów analizujących literaturę naukową w oparciu o paradygmat BigData

REJESTRACJA

Podana cena szkolenia jest kwotą netto.

Rejestracja na szkolenie dobywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 20.10.2017r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Rezygnacja z uczestnictwa niezgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia od zapłaty. W takim wypadku Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

 

Skip to content