Szkolenie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego: Podstawy przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

OPIS SZKOLENIA

Podczas szkolenia omawiane zostaną najważniejsze zmiany prawne i pojęcia, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie ochrony danych osobowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do pracowników instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, przede wszystkim do osób przetwarzających dane bezpośrednio w codziennej pracy.

CEL SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do praktycznego stosowania rozporządzenia RODO w  organizacji. Szkolenie składa się z dwóch części – wykładu wprowadzającego z zagadnień prawnych oraz część praktycznej. Celem uzupełniającym kursu jest zapoznanie słuchaczy z:

 • pojęciami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmianami prawnymi, jakie wprowadza RODO
 • wymaganiami, jakim po reformie podlegają podmioty przetwarzające dane osobowe

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Omówienie źródeł prawa w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce i Europie.
 • Przedmiot i cele RODO
 • Podstawowe definicje i pojęcia zawarte w rozporządzeniu RODO
 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Zmiany w obowiązku informacyjnym
 • Prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych
 • obowiązki dokumentacyjne, w szczególności rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń,
 • zadania, obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego,
 • sankcje za naruszenia zasad ochrony danych.
 • Zmiany w zasadach funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Oficer)
 • Przetwarzanie Big Data
 • RODO w praktyce

METODY SZKOLENIA

Prezentacja, dyskusja oraz analiza studium przypadku.

PROWADZĄCY

Jolanta Kubiak: Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Od dwudziestu lat zajmuje się tematyką ochrony danych osobowych w biznesie i administracji. Pełni funkcję ABI w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie oraz w kilku szkołach i przedszkolach. Jest audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2009 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013. W związku z realizacją funkcji ABI dla klientów prowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, jak również doradza klientom przy opracowywaniu procedur i regulaminów związanych z tą ochroną.

REJESTRACJA

Podana cena szkolenia jest kwotą netto.

Rejestracja na szkolenie odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 20.10.2017r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 16 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia i zaproponowanie innego terminu.

 

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest jeszcze dostępna

Skip to content