Sztuczna Inteligencja (AI) liczona na najnowocześniejszym sprzęcie obliczeniowym Power 9

OpenPOWER & AI Workshop at University of Warsaw – ICM, Poland By OpenPOWER Academia

Data: 31.08.2018
Miejsce: Centrum Technologi ICM UW, ul. Kupiecka 32, Warszawa (gwarantujemy miejsca parkingowe)

Date: 31 August 2018
Venue: ICM Technology Centre, Warsaw, ul. Kupiecka 32 (parking guaranteed)

Opis

Całodzienne i bezpłatne warsztaty zostały zorganizowane przez ICM, Uniwersytet Warszawski, członka OpenPower Foundation od 2015 roku w celu promowania najnowocześniejszych metod Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence, AI) i implementacji tych metod na najnowocześniejszym sprzęcie typu Power 9 w ramach OpenPower Academia. Uczestnicy poznają tajniki sztucznej inteligencji i najnowsze osiągnięcia pionierów branży, wykorzystując systemy POWER9 używane w największym na świecie superkomputerze SUMMIT. Uczestnicy będą mieli zdalny dostęp do systemów POWER9 z OpenPOWER Foundation. Warsztaty pozwolą uczestnikom poznać najnowsze osiągnięcia w zakresie narzędzi i technik deep learningu oraz nauczyć się korzystać z systemów OpenPOWER i narzędzi PowerAI do wykonywania projektów AI.

Description

All-day free workshop organized by ICM, University of Warsaw, together with the OpenPower Foundation promoting cutting-edge Artificial Intelligence (AI) methods and implementation of these methods on the latest Power 9 equipment. Participants will learn about the latest achievements of the AI industry’s pioneers, using POWER9 systems (which are used in the world’s largest supercomputer SUMMIT). Participants will have remote access to POWER9 systems from the OpenPOWER Foundation. The workshops will allow participants to learn about the latest developments in the field of deep learning, its tools and techniques, as well as ways of using the OpenPOWER systems and PowerAI tools to perform AI projects.

[iframe src=”//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/heR2cItpV6PhNN” width=”595″ height=”485″ frameborder=”0″ marginwidth=”0″ marginheight=”0″ scrolling=”no” style=”border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;” allowfullscreen]

Poruszane zagadnienia

 • Sztuczna inteligencja
 • Deep learning
 • Systemy POWER9 i OpenPOWER
 • Narzędzia PowerAI

Topics

 • Artificial Intelligence
 • Deep learning
 • Power9 and OpenPOWER systems
 • PowerAI tools

Program

10.00 – 10.45 OpenPOWER and Power 9 features
10.45 – 11.30 PowerAI deep dive
11.30 – 11.45 Przerwa
11.45 – 12.15 Large Model Support and Distributed Deep learning
12.15 – 13.15 Lunch (w własnym zakresie)
13.15 – 13.45 PowerAI Vision Demo
13.45 – 15.15 Hands on Exercises
15.15 – 15.30 Przerwa
15.30 – 17.00 Hands on Exercises

Agenda

10:00 – 10:45: Open POWER and POWER9 features
10:45 – 11:30: PowerAI deep dive
11:30 – 11:45: Break
11:45 – 12:15: Large Model Support and Distributed Deep learning
12:15 – 13:15: Lunch break (lunch will not be provided by the organizers)
13:15 – 13:45: PowerAI Vision Demo
13:45 – 15:15: Hands on Exercises
15:15 – 15:30: Break
15:30 – 17:00: Hand on Exercises

Prowadzący

Florin  Manaila (Senior IT Architect, Cognitive Systems, IBM Systems Hardware Europe at IBM Deutschland GmbH)

Florin jest odpowiedzialny za rozwój HPC, Deep Learningu i nowoczesnych technologii. Odpowiada za wydajność, dostępność i skalowalność infrastruktury systemów kognitywnych.

Speaker

Florin  Manaila (Senior IT Architect, Cognitive Systems, IBM Systems Hardware Europe at IBM Deutschland GmbH)

Florin is responsible for the development of HPC, Deep Learning and modern technologies. He is responsible for the efficiency, availability and scalability of the cognitive systems infrastructure.

Wymagania dla uczestników

 • Wymagane jest posiadanie własnego laptopa.
 • Warsztaty prowadzone są w języku angielskim.

Requirements for participants

 • having your own laptop
 • workshop will be held in English

Rejestracja

Warsztaty są darmowe. W przypadku dużego zainteresowania ICM zastrzega sobie prawo selekcji uczestników. Rejestracja trwa od 10.08.2018 od godziny 12:00 do 29.08.2018 do godziny 23:59.

Registration

Participation in the workshop is free. In the case of high interest, ICM reserves the right to select participants. The registration runs from 10/08/2018 from 12:00 to 29/08/2018 until 23:59.

Organizatorzy  Organizers

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest jeszcze dostępna

Skip to content