Wdrożenie RODO w jednostkach obszaru ochrony zdrowia

OPIS

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpocznie się okres stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy o tym w jaki sposób wdrożyć przepisy RODO w jednostkach obszaru ochrony zdrowia.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych.

a) regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych

 • rozporządzenie unijne (RODO)
 • krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku,
 • wzajemne relacje pomiędzy regulacjami unijnymi i krajowymi,
 • nowa ustawa o ochronie danych osobowych (Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych druk 2410),
 • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/676 (Projekt z 08-05-2018 r.);

b) zakres stosowania rozporządzenia unijnego:

 • zakres przedmiotowy,
 • zakres podmiotowy,
 • zakres terytorialny;

c) zasady ochrony danych osobowych:

 • działanie zgodne z prawem,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność,
 • rozliczalność.

2. Podstawowe pojęcia.

 • dane osobowe,
 • dane medyczne,
 • dane dotyczące zdrowia
 • dane genetyczne,
 • dane biometryczne,
 • zbiór danych,
 • przetwarzanie,
 • administrator danych,
 • podmiot przetwarzający.

3. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.

 • prawo dostępu
 • prawo sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej,
 • czas przetwarzania.

4. Prawa i obowiązki placówki medycznej jako administratora danych.

 • obowiązki informacyjne,
 • obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych,
 • zasady powierzenia przetwarzania danych,
 • umowa powierzenia przetwarzania – charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych.

5. Dokumentacja ochrony danych osobowych – przygotowanie i wdrożenie.

 • polityka ochrony danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • ocena skutków dla ochrony danych.

6. Inspektor ochrony danych w placówce medycznej.

 • charakterystyka ogólna,
 • status IOD,
 • podstawa zatrudnienia,
 • uprawnienia i obowiązki,
 • odpowiedzialność.

7. Kodeksy postępowania i certyfikacja.

 • kodeks branżowy ochrony danych osobowych w medycynie,
 • proces certyfikacji.

8. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych.

 • środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • sankcje administracyjne.

REJESTRACJA

cena: 750 zł 

Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja jest otwarta do dnia 5.06.2018r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 20 osób.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Płatności za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w  szkoleniu.

Uczestnik przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki i zobowiązuje się do opłacenia udziału w szkoleniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania szkolenia, zmiany miejsca lub zaproponowanie innego terminu.

ORGANIZATORZY

  

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest jeszcze dostępna

Skip to content