Wprowadzenie do analizy sieciowej w R – szkolenie zamknięte

Opis szkolenia

Analiza sieci społecznych (ang. Social Network Analysis, SNA) to podejście polegające na badaniu zbiorowości ludzi lub organizacji poprzez analizowanie zachodzących między nimi relacji. Relacje te tworzą złożone sieci: ludzie lub organizacje mogą wchodzić w różnego rodzaju powiązania, jak np. pokrewieństwo, przyjaźń, współpraca, poszukiwanie informacji, władza, ale również współuczestnictwo w wydarzeniach itp. Dzięki SNA możliwa jest analiza struktury sieci relacji i ich znaczenia dla funkcjonowania interesującej nas zbiorowości.Celem warsztatów jest wprowadzenie do SNA oraz nauka podstawowych technik analizy i wizualizacji grafów za pomocą R. Wśród poruszanych tematów znajdują się: metody zbierania danych sieciowych, reprezentacja danych sieciowych, wizualizacja oraz przegląd miar opisowych charakteryzujących pozycję w sieci, metody identyfikacji grupy i pozycji oraz własności sieci jako całości, a także analizy łączące dane o relacjach i atrybutach węzłów.

Program

 1. Wprowadzenie. Reprezentacje danych sieciowych;
 2. Dane sieciowe w R: dostępne pakiety, wczytywanie danych, tworzenie obiektów;
 3. Wizualizacja sieci;
 4. Podstawowe własności sieci: atrybuty węzłów i relacji, gęstość, stopień;
 5. Wizualizacja danych sieciowych;
 6. Spójność: krótkie ścieżki, spójne składowe;
 7. Pozycja węzła: stopień, miary centralności;
 8. Spójność sieci;
 9. Homofilia i segregacja;
 10. Grupowanie węzłów: metody community detection.

Prowadzący

dr Michał Bojanowski (ICM UW), dr Dominik Batorski (ICM UW)

Wymagania

 1. Opanowanie zakresu materiału kursu Pogromcy Danych – www.pogromcydanych.icm.edu.pl.
 2. Laptop z:
  • R
  • RStudio
  • Pakiety R: igraph, network, intergraph, blockmodeling, ggplot2, dplyr, tidyr
Skip to content