Wprowadzenie do analizy sieciowej w R

Opis szkolenia

Analiza sieci społecznych (ang. Social Network Analysis, SNA) to podejście polegające na badaniu zbiorowości ludzi lub organizacji poprzez analizowanie zachodzących między nimi relacji. Relacje te tworzą złożone sieci: ludzie lub organizacje mogą wchodzić w różnego rodzaju powiązania, jak np. pokrewieństwo, przyjaźń, współpraca, poszukiwanie informacji, władza, ale również współuczestnictwo w wydarzeniach itp. Dzięki SNA możliwa jest analiza struktury sieci relacji i ich znaczenia dla funkcjonowania interesującej nas zbiorowości.Celem warsztatów jest wprowadzenie do SNA oraz nauka podstawowych technik analizy i wizualizacji grafów za pomocą R. Wśród poruszanych tematów znajdują się: metody zbierania danych sieciowych, reprezentacja danych sieciowych, wizualizacja oraz przegląd miar opisowych charakteryzujących pozycję w sieci, metody identyfikacji grupy i pozycji oraz własności sieci jako całości, a także analizy łączące dane o relacjach i atrybutach węzłów.

Program

 1. Wprowadzenie. Reprezentacje danych sieciowych;
 2. Dane sieciowe w R: dostępne pakiety, wczytywanie danych, tworzenie obiektów;
 3. Wizualizacja sieci;
 4. Podstawowe własności sieci: atrybuty węzłów i relacji, gęstość, stopień;
 5. Wizualizacja danych sieciowych;
 6. Spójność: krótkie ścieżki, spójne składowe;
 7. Pozycja węzła: stopień, miary centralności;
 8. Spójność sieci;
 9. Homofilia i segregacja;
 10. Grupowanie węzłów: metody community detection.

Prowadzący

dr Michał Bojanowski (ICM UW), dr Dominik Batorski (ICM UW)

Program

Szkolenie jest częścią cyklu szkoleń z języka programowania R. Szkolenie jest dwudniowe:

 • 13.06.2017r – wtorek – zajęcia odbywają się w godzinach 10:00-17:30
 • 14.06.2017r – środa – zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:30

Wymagania

 1. Opanowanie zakresu materiału kursu Pogromcy Danych – www.pogromcydanych.icm.edu.pl.
 2. Laptop z:
  • R
  • RStudio
  • Pakiety R: igraph, network, intergraph, blockmodeling, ggplot2, dplyr, tidyr

Rejestracja

Rejestracja na szkolenie dobywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na szkolenie jest otwarta do dnia 5 czerwca 2017r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 12 osób.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty. Płatność za szkolenie można dopełnić tylko przelewem na konto wskazane w mailu potwierdzającym rejestrację.
Skip to content