Hackathon Wielkie Wyzwania Programistyczne – edycja I: „Map the Gap”

O wydarzeniu

Wielkie Wyzwania Programistyczne (WWP) to cykl hackathonów organizowanych z myślą o programistach chcących stawić czoła skomplikowanym problemom wymagającym przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz przeprowadzania zaawansowanych obliczeń wielkoskalowych.

Poznaj rezultaty hackathonu Map the Gap

Hackathon ICM Map the Gap

 

Pierwsza edycja hackathonu WWP – „Map the Gap” – to 30-godzinne zawody, których celem jest stworzenie najlepszego układu sieci światłowodowych, tak by umożliwić dostęp do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie użytkowników zamieszkujących obszary wykluczone cyfrowo.

Podczas hackathonu uczestnicy będą pracowali na dużych zbiorach danych pochodzących z zasobów publicznych, a do uruchamiania zadań obliczeniowych wykorzystają infrastrukturę ICM (w tym system Okeanos – Cray XC 40 lub klaster x86 – Hydra).

Hackathon odbędzie się w Centrum Technologii ICM w Warszawie. Rozpocznie się rano w czwartek 16 lutego 2017 r. i potrwa do wieczora w piątek 17 lutego. Uczestnikom zapewniamy catering oraz miejsce do odpoczynku. Dla zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody (szczegóły poniżej).

Pomysł

Hackathon „Wielkie Wyzwania Programistyczne: Map the Gap” promuje wykorzystywanie analizy dużych danych (głównie tych dostępnych publicznie) do tworzenia innowacyjnych, społecznie przydatnych rozwiązań. Jednym z celów jest promowanie zaawansowanych metod programowania, w tym programowania równoległego.

Hackathon pokazuje, że działania komercyjne (budowa sieci światłowodów) mogą iść w parze z inicjatywami prospołecznymi (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu). Na przykładzie tzw. „białych obszarów NGA” pokazujemy, że analiza wykorzystująca otwarte dane mogą przyczynić się do większej efektywności inwestycji z obszaru infrastruktury ITC, jak i przełożyć się na realne korzyści społeczne.

Dla kogo

Hackathon organizowany jest z myślą o osobach posiadających umiejętność programowania i chcących zmierzyć się z problemami informatycznymi, których rozwiązanie wymaga wykorzystania komputerów dużej mocy.

W zmaganiach programistycznych mogą wziąć udział zespoły 2–4-osobowe. Hackathon skierowany jest przede wszystkim do studentów (w tym doktorantów) kierunków informatycznych i stanowi niecodzienną okazję do uruchomienia własnych aplikacji na komputerach dużej mocy.

Hackathon ma charakter otwarty: zespoły mogą składać się z osób niebędących studentami lub mogą być mieszane. Studenci biorący udział w Hackathonie mogą uzyskać zaświadczenie o zaliczeniu 30 godzin ćwiczeń z przedmiotu programowanie równoległe (3 punkty ECTS).

Gdzie i kiedy

Hackathon odbędzie się w dniach 16–17 lutego 2017 r. w Centrum Technologii ICM przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie.

Rejestracja i opłaty

Rejestracja na Hackathon trwa do 31 stycznia 2017 r. do godz. 23:59 CET. Opłata za uczestnictwo w Hackathonie wynosi 50zł od zespołu. Potwierdzenie dokonania opłaty za uczestnictwo w Hackathonie w wersji elektronicznej musi zostać przesłane do Organizatora na adres wwp@nullakademia.icm.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2017 r., do godziny 18:00.

Zespoły składające się w co najmniej połowie ze studentów studiujących na kierunku „Inżynieria obliczeniowa” prowadzonym przez ICM UW są zwolnione z opłat.

Liczba miejsc jest ograniczona do 10 Zespołów. Informacja o przyjęciu zostanie przesłana do uczestników najpóźniej 4 lutego 2017 r. Zespół, który nie został zakwalifikowany do udziału, otrzyma zwrot opłaty za uczestnictwo w Hackathonie w ciągu 21 dni na podany przez Zespół numer konta bankowego.

Nagrody

Na zwycięzców hackathonu czekają atrakcyjne nagrody:

Pierwsze miejsce:

  • Udział w prestiżowym szkoleniu organizowanym wyłącznie dla Partnerów CISCO (uczestnictwo w trzech wybranych spotkaniach elitarnego „Klubu Systems Engineers” raz w miesiącu organizowanych przez CISCO).

Drugie miejsce:

  • Płatny staż w Centrum Badawczo-Rozwojowym Orange Polska.

Trzecie miejsce:

  • Udział w szkoleniu „Wprowadzenie do ekosystemu Apache Spark” organizowanym przez Akademię ICM.

Dodatkowo pierwszym trzem zespołom CISCO umożliwi udział w wybranej konferencji: CONFidence, PLNOG lub DevOps Days.

Regulamin

Zasady uczestnictwa w Hacathonie opisane są w Regulminie, do pobrania tutaj:

Komisja konkursowa

Dyrektor ICM UW prof. Marek Niezgódka powołał komisję konkursową hackathonu Map the Gap w składzie:

  • dr Marek Nowicki (WMiI UMK) – przewodniczący
  • prof. Piotr Bała (ICM UW)
  • Łukasz Górski (ICM UW)
  • Adam Nieżurawski  (CodiLime)
  • Jacek Świderski (CodiLime)

 

Szczegóły techniczne

Szczegółowy opis dostępnych języków programowania i kompilatorów znajduje się na stronie: https://akademia.icm.edu.pl/kdm oraz http://pcj.icm.edu.pl. Preferowane są następujące technologie:
a.    C/C++, MPI, OpenMP
b.    CoArray Fortran
c.    Java, biblioteka PCJ

Lokalizacje budynków zdefiniowane są na liście białych plam Internetu: https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/help-files/slowniki/bp_konkurs_2_20160912.rar.
Lokalizacje BTS’ów sieci LTE1800 dostępne są na stronie: https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=25495.

Mapy OpenStreetMap dla Polski: http://download.geofabrik.de/europe/poland-latest.osm.bz2.
Do czytania plików osm można użyć frameworków OpenStreetMap: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Framework.

Rezultaty

Wyniki hackathonu zostały przedstawione w Podsumowaniu hackathonu Map the Gap.
Wersja angielska Podsumowania hackathonu: Grand Programming Challenges Hackathon @ ICM University od Warsaw – Map the Gap.

Infografika podsumowująca wyniki prac zwycięskiego zespołu.

Prezentacja wyników prac zwycięskiego zespołu podczas spotkania w Klubie CIO.

[iframe src=”https://www.youtube.com/embed/2uJqEu1kxIA” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”true”]

Patronat honorowy

ministerstwo_cyfryzacji_poziom_0
Logotyp Ministerstwa Rozwoju

 

logo urzędu komunikacji elektronicznej

Partnerzy

Logotyp Cisco
Logotyp Orange

 

Patronat medialny

Logo serwisu Computerworld Polska_patrona medialnego hackathonu ICM Map the Gap
Logo serwisu Telko.in_patrona medialnego hackathonu ICM Map the Gap

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content