Hackathon Wielkie Wyzwania Programistyczne – edycja III: Switch to Smart

O wydarzeniu

Wielkie Wyzwania Programistyczne (WWP) to cykl hackathonów przygotowywanych z myślą o programistach chcących zmierzyć się ze złożonymi problemami, które wymagają wykorzystania mocy obliczeniowych superkomputerów.

Trzecia edycja WWP – Switch to Smart – poświęcona jest problematyce inteligentnego zarządzania energią (smart energy). Hackathon stanowi zarazem część prowadzonego przez PGE Nowa Energia programu „Włącz się na przyszłość”, który promuje wśród konsumentów wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi w celu optymalizacji zużycia energii w ich domach. Zadaniem uczestników Switch to Smart będzie stworzenie, na podstawie danych dostarczonych przez PGE, precyzyjnych rozwiązań pozwalających wykrywać najbardziej energochłonne urządzenia i – w dalszej perspektywie – regulować zużycie prądu. Zwycięzcy hackathonu będą mogli podjąć współpracę przy projekcie „Włącz się na przyszłość” i wraz z ekspertami wdrożyć w życie swoje rozwiązanie.

Do uruchamiania zadań obliczeniowych podczas hackathonu uczestnicy wykorzystają infrastrukturę ICM (w tym system Okeanos – Cray XC 40). Pierwszy etap hackathonu (online) rozpocznie się 10 listopada 2018 r. i potrwa do 18 listopada. Drugi etap będzie miał miejsce 24 listopada 2018 r. w Centrum Technologii ICM przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie w godz. 10.00–18.00. W II etapie wezmą udział zespoły, które uzyskają najwięcej punktów w I etapie. Podczas drugiego etapu hackathonu zapewniamy uczestnikom catering.

Dla zwycięzców przygotowujemy atrakcyjne nagrody.

Zobacz rezultaty poprzednich edycji hackathonu WWP:

Pomysł

Współczesne mieszkania wyposażone są w wiele urządzeń elektrycznych, a rachunki za prąd stanowią ważną pozycję w budżetach domowych. W takiej sytuacji zastępowanie urządzeń pobierających dużo energii elektrycznej ich energooszczędnymi odpowiednikami staje się coraz bardziej uzasadnione. Zmniejszony pobór prądu przez indywidualnych odbiorców ma także znaczenie dla dostawców energii, ponieważ pozwala na redukcję kosztów rozbudowy sieci przesyłowych czy elektrowni. Niestety, przy ograniczonym budżecie domowym wymianę energochłonnych urządzeń trzeba rozłożyć w czasie. Dlatego świadomość, jakie urządzenia pobierają najwięcej energii elektrycznej i które z nich warto wymienić w pierwszej kolejności, ma duże znaczenie. Z pomocą przychodzą tu inteligentne urządzenia pomiarowe pozwalające na monitorowanie zużycia energii. Dzięki nim możliwe jest zobrazowanie poboru energii elektrycznej w dowolnym okresie i z dużą dokładnością.

Typowe inteligentne liczniki prezentują dane z rozdzielczością godzinową. Urządzenia instalowane w projekcie PGE Nowa Energia „Włącz się na przyszłość” pozwalają na uzyskanie danych z dokładnością sekundową, a nawet mniejszą. Dzięki temu można zarejestrować włączenie czy wyłączenie praktycznie każdego urządzenia, nawet jeżeli będzie ono pobierało prąd przez krótki czas. Niestety, zbierane dane pomiarowe dostarczają informacji o całkowitym poborze prądu, przez co wskazanie poszczególnych urządzeń i ich energochłonności nie jest oczywiste. Rozwiązanie tego problemu będzie właśnie zadaniem uczestników hackathonu Switch to Smart.

Dla kogo

Hackathon Switch to Smart organizowany jest z myślą o osobach posiadających umiejętność programowania i zainteresowanych zmierzeniem się z problemami informatycznymi, których rozwiązanie wymaga wykorzystania komputerów dużej mocy.

W zmaganiach programistycznych mogą wziąć udział zespoły 2–3-osobowe. Hackathon skierowany jest przede wszystkim do studentów (w tym doktorantów) kierunków informatycznych i technicznych. Hackathon stanowi niecodzienną okazję do uruchomienia własnych aplikacji na superkomputerach.

Hackathon ma charakter otwarty: zespoły mogą składać się z osób niebędących studentami lub mogą być mieszane.

Gdzie i kiedy

Hackathon Switch to Smart odbędzie się w dniach:

  • I etap (online) – 10–18 listopada 2018 r.
  • II etap (stacjonarny) – 24 listopada 2018 r. w godz. 10:00–19:00 w Centrum Technologii ICM w Warszawie przy ul. Kupieckiej 32

Rejestracja i opłaty

Rejestracja na hackathon rozpocznie się 10 listopada 2018 r. i potrwa do końca I etapu hackathonu (18 listopada) na stronie:
https://eris.icm.edu.pl/ZawodyWeb/

W przypadku zakwalifikowania do II etapu opłata za uczestnictwo zespołu w hackathonie wynosi 25 zł i jest płatna z góry na konto bankowe organizatora.

Potwierdzenie dokonania opłaty za uczestnictwo w hackathonie w wersji elektronicznej musi zostać przesłane do Organizatora na adres: akademia@nullakademia.icm.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2018 r., do godziny 18:00.

Zespoły składające się w co najmniej połowie ze studentów studiujących na kierunku inżynieria obliczeniowa prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski są zwolnione z obowiązku dokonania opłaty za uczestnictwo w hackathonie.

Liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów. Informacja o przyjęciu do II etapu zostanie przesłana do uczestników najpóźniej 19 listopada 2018.

Nagrody*

I miejsce – 8 tysięcy złotych

II miejsce – 6 tysięcy złotych

III miejsce – 4 tysiące złotych

* Od kwoty przyznanych nagród pieniężnych zostanie potrącony zryczałtowany 10-procentowy podatek dochodowy z tytułu wydania nagrody, który zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego przez Partnera Głównego Hackathonu – PGE Nowa Energia Sp. z o.o.

Regulamin

Zasady uczestnictwa w hackathonie opisane są w Regulaminie, do pobrania tutaj: PDF

Szczegóły techniczne

Załącznik 1. do regulaminu hackatonu „Wielkie Wyzwania Programistyczne – „Switch to smart”– specyfikacja techniczna

Partner

Patronat medialny

Logo Magazynu CIO

 

Logo Computerworld

 

Logo Klubu CIO

 

 

Skip to content