Konferencja: Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców

Materiały pokonferencyjne

 

Już za niecały rok – 25 maja 2018 r. – wejdą w życie nowe przepisy unijne dotyczące przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych. RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane też jako GDPR (General Data Protection Regulation), wprowadza jednolite zasady w tym zakresie we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe przepisy wywołują wiele wątpliwości, m.in.:

 • Na czym dokładnie będą polegały wprowadzone zmiany?
 • Czemu mają one służyć?
 • Które z nich są najistotniejsze?
 • Co grozi za ich nieprzestrzeganie?
 • Jak przygotować się do ich wdrożenia?

Na te oraz inne pytania pozwoli odpowiedzieć konferencja Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców.

Jeśli masz wątpliwości, czy dobrze rozumiesz nowe przepisy, nie zwlekaj – zarejestruj się już dziś!

Konferencja


Do udziału w konferencji zaprosiliśmy Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Zastępcę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz przedstawicieli Ministra Cyfryzacji.

W części panelowej uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusji oraz zapoznać się z praktycznymi aspektami wdrożenia nowego rozporządzenia. Poruszane zagadnienia to m.in.:

 • analiza dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, inwentaryzacja zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe, analiza ryzyka dla poszczególnych zbiorów, weryfikacja zgodności systemów informatycznych z RODO,
 • przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym,
 • przegląd klauzul informacyjnych, zgód na przetwarzanie danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania i ich przystosowanie do wymagań RODO,
 • wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • aktualizacja polityki bezpieczeństwa danych osobowych,
 • powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO.

Dla kogo


Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy. Zainteresuje ona przede wszystkim:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników sektora publicznego,
 • prawników,
 • analityków danych,
 • specjalistów od przetwarzania i bezpieczeństwa danych.

Program


09:3010:00
Rejestracja uczestników

10:00–10:10
Przywitanie gości – prof. dr hab. M. Niezgódka (dyr. ICM UW)

10:10–10:30
Skala zmian – dr Edyta Bielak-Jomaa (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

10:30–10:45
Granica między potrzebami sektora publicznego i prywatnego, a koniecznością zapewnienia ochrony prywatności osób – dr Wojciech Wiewiórowski (Assistant Supervisor at the European Data Protection Supervisor)

10:45–11:00
Prace w zakresie dostosowania polskich przepisów do uregulowań RODO – dr Maciej
Kawecki (z-ca dyr. Departamentu Zarządzania Danymi, Koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji)

11:00–12:00   Panel I Trudne pojęcia i definicje w praktyce, inne wyzwania

 • Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • Wykładnie podstawowych pojęć z punktu widzenia ministerstwa, organu regulacyjnego, podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 • Profilowanie, anonimizacja, prawo do bycia zapomnianym. Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki?
 • Big data – „paliwo” dla gospodarki – jak to robić zgodnie z prawem?
 • Czy big data może negatywnie wpływać na autonomiczność podejmowania decyzji przez osobę, której dane są przetwarzane?

12:00–12:30
Pytania z sali        

12:30–13:00
Przerwa kawowa

13:00–14:00    Panel II Case study: Od audytu teleinformatycznego do polityki bezpieczeństwa informacji

 • jak od strony praktycznej przygotować się do, wdrożyć i operacyjnie zarządzać ochroną danych po reformie RODO
 • inwentaryzacja zbiorów, analiza ryzyka dla poszczególnych zbiorów, weryfikacja zgodności systemów informatycznych z RODO
 • przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym
 • wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie
 • powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO

14:00–14:30
Pytania z sali        

14:30–15:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Kiedy i gdzie


Termin: 22 września 2017
Godzina: 10:00 – 15:00
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 Warszawa

Rejestracja


Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy i potrwa do 15 września 2017 r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania miejsc. Maksymalna liczba uczestników konferencji to 200 osób.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały

Sprawozdanie pokonferencyjne: Konferencja „Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców”

Wystąpienie dr Edyty Bielak- Jomaa (GIODO)

Wystąpienie dr Wojciecha Wiewiórowskiego (EDPS)

Panel I

Istotne elementy systemu ochrony danych osobowych – Marek Abramczyk

Zabrania się kopiowania i dalszego udostępniania

Patronat honorowy


Logotyp GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Partnerzy


Logo ZETO Koszalin

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi sektora publicznego. Do najważniejszych produktów firmy należą zintegrowane systemy zarządzania dedykowane dla potrzeb JST oraz autorski system klasy EZD „eKancelaria”. Ważną specjalizacją firmy są systemy produkcyjne np. rozwiązania do produkcji i personalizacji dokumentów identyfikacyjnych. ZETO Koszalin posiada Data Center w którym przetwarza  m. in. dane w systemach emerytalnych dla ZUS, realizuje także usługi związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych (w szczególności z ochroną danych osobowych). W 2003 roku firma uzyskała po raz pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2001, zaś w 2007 roku wdrożyła jako jedna z pierwszych firm w Polsce Zintegrowany System Zarządzania w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodny z wymogami normy ISO 27001.

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawno – doradczą, łączącą doskonałą znajomość specyfiki rynku telekomunikacyjnego
i pocztowego, e-commerce oraz komunikacyjny know-how na międzynarodowym poziomie. Doświadczenie regulacyjne daje nam unikalną kompetencję w obszarze mechanizmów obowiązujących na rynkach regulowanych. Naszym Klientom oferujemy najwyższy standard usług doradczych w dziedzinach prawa związanych
z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, a także zakresem działania administracji publicznej oraz funduszy europejskich. Doświadczenie zespołu MMI Proconnect to nie tylko wieloletnia praca nad implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego, rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej, rynku pocztowego, w tym e – commerce, likwidowaniem barier inwestycyjnych i prawnych, czy rozwojem społeczeństwa informacyjnego z poziomu administracji państwowej. To także znajomość procesów negocjacyjnych, tajników dyplomacji oraz obycie międzynarodowe związane z udziałem w pracach organizacji takich jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Rada Unii Europejskiej czy BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). Doświadczenie MMI Proconnect to jednak przede wszystkim realny i długoletni wpływ na sektor  poczty i telekomunikacji w Polsce poparty konkretnymi osiągnięciami.

Skip to content