Konferencja regionalna dla województwa zachodniopomorskiego: Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców

Materiały pokonferencyjne

 

22 września 2017 r. Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego zorganizował w Warszawie konferencję „Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców”. Konferencja skierowana była do szerokiego grona osób mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. przedsiębiorców, pracowników administracji i służby zdrowia, prawników oraz specjalistów od przetwarzania i bezpieczeństwa danych. Jej celem było omówienie praktycznych konsekwencji wprowadzenia nowych przepisów oraz wskazanie skutecznych sposobów na przygotowanie się do zmian wynikających z reformy.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie w/w wydarzeniem ICM postanowił powtórzyć konferencję dla województwa zachodniopomorskiego, która odbędzie się 8 grudnia 2017 w gmachu Politechniki Koszalińskiej.

Konferencja


Już za niecały rok – 25 maja 2018 r. – wejdą w życie nowe przepisy unijne dotyczące przetwarzania i swobodnego przepływu danych osobowych. RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, znane też jako GDPR (General Data Protection Regulation), wprowadza jednolite zasady w tym zakresie we wszystkich państwach członkowskich.

Nowe przepisy wywołują wiele wątpliwości, m.in.:

 • Na czym dokładnie będą polegały wprowadzone zmiany?
 • Czemu mają one służyć?
 • Które z nich są najistotniejsze?
 • Co grozi za ich nieprzestrzeganie?
 • Jak przygotować się do ich wdrożenia?

Na te oraz inne pytania pozwoli odpowiedzieć konferencja Reforma ochrony danych osobowych (RODO/GDPR) – wyzwania dla organów państwa, sektora publicznego i przedsiębiorców.

Jeśli masz wątpliwości, czy dobrze rozumiesz nowe przepisy, nie zwlekaj – zarejestruj się już dziś!

Na konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami wdrożenia nowego rozporządzenia. Poruszane zagadnienia to m.in.:

 • Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • Podstawowe pojęcia RODO – czym jest profilowanie, anonimizacja, prawo do bycia zapomnianym. Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki?
 • Jak od strony praktycznej wdrożyć i operacyjnie zarządzać ochroną danych osobowych
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie implementacji w obszarze technicznym i organizacyjnym
 • Wdrożenie procesu wykrywania incydentów i zasady reagowania na nie, powdrożeniowy audyt bezpieczeństwa danych osobowych i zgodności z RODO

Dla kogo


Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem danych osobowych, które chcą poznać praktyczne konsekwencje wynikające z wprowadzenia RODO/GDPR oraz dowiedzieć się, jak skutecznie przygotować się do wdrożenia zmian wynikających z reformy. Zainteresuje ona przede wszystkim:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników sektora publicznego,
 • prawników,
 • analityków danych,
 • specjalistów od przetwarzania i bezpieczeństwa danych.

Program


09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:20 

Przywitanie gości – Agnieszka Wiechecka (ICM UW) i Piotr Maszkiewicz (ZETO Koszalin)

10:20 – 10:30

Co zmienia RODO ? – dr Edyty Bielak-Jomaa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – nagranie wideo.

10:30 – 11:30

Nowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – wykładnie podstawowych pojęć z punktu widzenia podmiotów przetwarzających dane osobowe – Radca Prawny Piotr Kowalik (ICM UW)

11:30  – 12:10

Wdrożenia wymagań RODO w organizacji –  niezbędne czynności i  harmonogram ich realizacji: prezentacja audytor Jolanta Kubiak (ZETO Koszalin)

12:10 – 12:40      

Przerwa kawowa

12:40 – 13:00

Cloud Computing, jako nowy model biznesu. Spojrzenie z perspektywy RODO – prezentacja Tadeusz Wachowski (ICM UW),

13:00 – 14:00       

Istotne elementy systemu ochrony danych osobowych – prezentacja Marek Abramczyk (Abiway),

14:00 – 14:20

Ochrona danych osobowych w środowisku rozproszonym – prezentacja Tomasz Kubasik (Cisco)

14:20  – 15:00

Panel dyskusyjny

uczestnicy: Tadeusz Wachowski (ICM UW), Tomasz Czuczak (UM Koszalin) Jolanta Kubiak (ZETO Koszalin), Piotr Kowalik (ICM UW), Tomasz Kubasik (Cisco), Sebastian Skinder (ZETO Koszalin),

15:00 – 15:15                     

Granica między potrzebami sektora publicznego i prywatnego, a koniecznością zapewnienia ochrony prywatności osób – dr Wojciech Wiewiórowski (Assistant Supervisor at the European Data Protection Supervisor) – nagranie wideo

15:15 – 15:30

Zakończenie konferencji

Kiedy i gdzie


Termin: 8 grudnia 2017
Godzina: 10:00 – 15:30
Miejsce: Politechnika Koszalińska, Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin

Rejestracja


Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy. Rejestracja na konferencję jest otwarta do dnia 5.12.2017 r. do godziny 23:59 albo do wyczerpania się miejsc. Maksymalna liczba uczestników konferencji to 150 osób.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały


Jolanta Kubiak- Wdrożenia wymagań RODO w organizacji –  niezbędne czynności i  harmonogram ich realizacji

Tadeusz Wachowski- Cloud Computing, jako nowy model biznesu. Spojrzenie z perspektywy RODO

Piotr Kowalik-RODO – Nowe zasady przetwarzania danych osobowych

Wystąpienie dr Wojciecha Wiewiórowskiego (EDPS)

Wywiad z GIODO

 

Patronat honorowy


Partnerzy


Logo ZETO Koszalin

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych przeznaczonych do obsługi sektora publicznego. Do najważniejszych produktów firmy należą zintegrowane systemy zarządzania dedykowane dla potrzeb JST oraz autorski system klasy EZD „eKancelaria”. Ważną specjalizacją firmy są systemy produkcyjne np. rozwiązania do produkcji i personalizacji dokumentów identyfikacyjnych. ZETO Koszalin posiada Data Center w którym przetwarza  m. in. dane w systemach emerytalnych dla ZUS, realizuje także usługi związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych (w szczególności z ochroną danych osobowych). W 2003 roku firma uzyskała po raz pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2001, zaś w 2007 roku wdrożyła jako jedna z pierwszych firm w Polsce Zintegrowany System Zarządzania w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodny z wymogami normy ISO 27001.

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się kancelarią prawno – doradczą, łączącą doskonałą znajomość specyfiki rynku telekomunikacyjnego
i pocztowego, e-commerce oraz komunikacyjny know-how na międzynarodowym poziomie. Doświadczenie regulacyjne daje nam unikalną kompetencję w obszarze mechanizmów obowiązujących na rynkach regulowanych. Naszym Klientom oferujemy najwyższy standard usług doradczych w dziedzinach prawa związanych
z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, a także zakresem działania administracji publicznej oraz funduszy europejskich. Doświadczenie zespołu MMI Proconnect to nie tylko wieloletnia praca nad implementacją prawa unijnego do polskiego porządku prawnego, rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej, rynku pocztowego, w tym e – commerce, likwidowaniem barier inwestycyjnych i prawnych, czy rozwojem społeczeństwa informacyjnego z poziomu administracji państwowej. To także znajomość procesów negocjacyjnych, tajników dyplomacji oraz obycie międzynarodowe związane z udziałem w pracach organizacji takich jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, Rada Unii Europejskiej czy BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej). Doświadczenie MMI Proconnect to jednak przede wszystkim realny i długoletni wpływ na sektor  poczty i telekomunikacji w Polsce poparty konkretnymi osiągnięciami.

Registration FormFormularz rejestracyjny

Rejestracja na to wydarzenie nie jest już dostępna

Skip to content